Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας

Άρθρα/ Ενημέρωση γονιών

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται πληροφορίες και συμβουλές για γονείς, με στόχο να τους βοηθήσει να διαχειριστούν δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της κατάστασης με την πανδημία. Περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό, άρθρα και άλλες χρήσιμες πηγές.

Κατασκευές και Δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ιδέες για δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια του περιορισμού. Υπάρχει περιγραφή για τη δημιουργία εύκολων κατασκευών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

Φύλλα Εργασίας και Ψυχο-εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει διάφορα φύλλα εργασίας που έχουν στόχο την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών 6-12 ετών. Κάποια από τα θέματα που καλύπτονται είναι μεταξύ άλλων τα συναισθήματα, η αυτοφροντίδα, οι γραφοκινητικές και οι κοινωνικές δεξιότητες. Περιέχει επίσης φύλλα εργασίας με εύκολες και ευχάριστες εργασίες βάσει της διδακτικής ύλης της τάξης στην οποία βρίσκονται.