Φοιτητές Θ.Σ.Ε.Κ.

Άρθρα/ Ενημέρωση Φοιτητών

Στόχος της ενότητας αποτελεί η ενημέρωση, στήριξη και καθοδήγηση των φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ. στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε εξαιτίας της Πανδημίας Covid-19, έτσι ώστε να παραμείνουν λειτουργικοί, αποτελεσματικοί και παραγωγικοί. Επιπλέον αποτελεί για τους ίδιους ένα μέσο ενδυνάμωσης και προαγωγής της ψυχικής τους υγείας ούτως ώστε να παραμείνουν ενεργοί και ανθεκτικοί.