Πρώτο Θερινό Σχολείο Εκμάθησης των Κλασικών Γλωσσών, Ιούλιος 2020

Πρώτο Θερινό Σχολείο Εκμάθησης των Κλασικών Γλωσσών, Ιούλιος 2020 

Στο πλαίσιο του Πρώτου Θερινού Σχολείου Εκμάθησης των Κλασικών Γλωσσών (ClaSS), που διοργανώθηκε τον Ιούλιο 2020, προσφέρθηκαν έξι (6)  μαθήματα. Κάθε μάθημα είχε συνολική διάρκεια 30 διδακτικές ώρες (περίπου 3 ώρες καθημερινά * 10 μέρες). Μολονότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό όλα τα μαθήματα θα ήταν συμβατικά και θα προσφέρονταν διά ζώσης στους χώρους της Θ.Σ.Ε.Κ., λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, όλα τα μαθήματα ανασχεδιάστηκαν και προσφέρθηκαν εν τέλει εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MS Teams.

To Πρώτο Θερινό Σχολείο CLaSS φιλοξένησε είκοσι πέντε (25) άτομα από δεκατέσσερις (14) διαφορετικές χώρες. Οκτώ (8) εκ των συμμετεχόντων παρακολούθησαν και τα δύο επίπεδα της γλώσσας στην οποία εγγράφησαν.

Μαθήματα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 (Εβδομάδες 1 & 2): 6-17 Ιουλίου 2020  [εξ αποστάσεως]

  • Αρχαία Ελληνικά I (στα Αγγλικά)
  • Αρχαία Ελληνικά I (στα Νέα Ελληνικά)
  • Λατινικά I (στα Αγγλικά)

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2 (Εβδομάδες 3 & 4): 20 – 31 Ιουλίου 2020 [εξ αποστάσεως]

  • Αρχαία Ελληνικά II (στα Αγγλικά)
  • Λατινικά II (στα Αγγλικά)
  • Ομάδα Ανάγνωσης Βυζαντινών Κειμένων (στα Αγγλικά)

Σχόλια από συμμετέχοντες στο Πρώτο Θερινό Σχολείο

I enjoyed the experience of getting acquainted with the language and the interaction with my teacher and my fellow students.(Classical Greek I)

The power points were very thorough and made it easy to follow along, as well as review the material afterward. Instructors were patient, kind, knowledgeable, and excellent at answering questions. (Classical Greek I)

I was impressed with how accessible the teachers made the material. It was A LOT to learn in a very short period of time, but they were very encouraging, and made us feel good about our progress. I also liked how everything was organized on Microsoft Teams. At first I thought it would make it more complicated, because I had never used this program before, but it kept everything nice, organized, and in one spot. (Classical Greek I)

I really liked the quizzes and exercises we were given daily to practice with. The weekly assignments and feedback we got from them were also very useful.(Latin I)

I thought the course was very well organised, and the manner of presentation was clear. There were many opportunities for us to be interacting with original texts and I personally found that very rewarding. The teachers always took time to ask us if we had any questions and were very helpful and clear whenever we had questions. Overall, I’m very glad I participated in this course and I thank the Theological School for the opportunity.(Latin II)

Διαλέξεις στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου (Ιούλιος-Αύγουστος 2020)

Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου πέντε διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί έδωσαν διαλέξεις για ζητήματα που αφορούσαν τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό αλλά και την ιστορία και λογοτεχνία της Κύπρου:

4 Ioυλίου 2020: Δρ Μαρία Γερολέμου (Leventis Research Associate in Hellenic Studies, Πανεπιστήμιο Exeter)

Automata and robots in antiquity

The ancient world was more technologically advanced than most of us realize. Engineered artefacts were particularly notable, as we know from myths, literature written by ancient engineers and, in some cases, technical artefacts themselves that have managed to survive thousands of years. This paper sheds light on one of the most glorious moments of the ancient art of engineering, the self-moving artefact or automaton.The idea of the moving artefact first appeared in myth in association with gods and artists with magical skills. However, from the Hellenistic period onwards, in light of technological advancements taking place in Alexandria, such stories started to correspond to and perhaps to even derive from the achievements of real technical experts who explained in a scientific way how inanimate matter could be forced to move.

Dr Maria Gerolemou is a Leventis Research Associate at the University of Exeter, Department of Classics and Ancient History. Her research centres on a) ancient Greek drama b) on Wunderkultur, and c) on ancient science, especially on the intersection between ancient technology and literature in classical antiquity. She is currently writing a monograph on the notion of automation in Greco-Roman world.

11 Ιουλίου 2020: Aντώνης Πετρίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

«Modern history of Cyprus (1960-1974): a journey through the eyes of the poets»

The lecture will guide the students on a journey through the modern history of Cyprus, specifically the period 1960–1974 and its immediate aftermath. We shall not explore events so much as attitudes, discourses and traumas refracted through selections from the work of the foremost poets of the period who wrote in Greek: Kostas Montis (1914–2004), Pantelis Michanikos (1926-1979), Michalis Pashiardis (1941–) and Kyriakos Charalambides (1940–). The readings from Montis will showcase standard Greek-Cypriot responses to the Turkish invasion as an outrage (July 20, 1974). The choices from Charalambides will display the harsh realities of displacement and the gaping wound of the hundreds still “missing in action”. The poems of Michanikos and Pashiardis will speak about internal (Greek on Greek) and intercommunal strife, as well as the catastrophic cocktail of blind hatred, shameful incompetence and criminal complacency which precipitated the disaster. Montis exposes what can be regarded as the official Greek-Cypriot narrative, a simplistic understanding of the events as an epic story of triumphs resulting from (Greek) Cypriots pursuing their (Greek) ‘natural’ rights and disasters befalling as a result of foreign incursion presented in effect as unprovoked. Charalambides contributes a more reflective story of human loss with overtones of Greek tragedy. Finally, the poems of Michanikos and Pashiardis flagellate the reader with unforgiving truths about history as a more complex game of actions and reactions, intersecting interests and shared guilt. All poems will be presented in original English translations by the speaker.

 Antonis K. Petrides (BA in Greek Philology, University of Thessaloniki; MPhil and PhD in Classics, University of Cambridge) is Associate Professor in the Programme “Studies in Hellenic Culture” of the Open University of Cyprus and currently the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences. His research focuses on Ancient Greek literature (mostly drama) and its modern reception and on the Greek literature of Cyprus.

18 Ιουλίου 2020: Γεώργιος Δεληγιαννάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου)

 “Cyprus and Cypriots in late antiquity”

In my paper, I am looking at Cyprus and its people as they are portrayed in the framework of the Roman world, highlighting the importance of material evidence but also the valuable contribution of late antiquity to the subject. I will show how Cyprus moved from the margins to the mainstream during late antiquity and why the fourth and fifth centuries mark a fundamental break with the island’s past.

George Deligiannakis is a graduate of the Department of History and Archeology (School of Philosophy) of the University of Athens (1999). He completed his M.Phil. postgraduate studies at the University of Oxford (2002) and in 2007 he was awarded a Ph.D. in Ancient History from the same university. He taught as Lecturer in the Department of Philology at the University of Patras (2007-2008), while in 2008 he was appointed Lecturer and then Assistant Professor (2012) and Associate Professor (2017) of Late Antiquity at the Open University of Cyprus. He has published about fifty articles and studies in international scientific journals and collective volumes. His latest monograph entitled The Dodecanese and the Eastern Aegean Islands in Late Antiquity, AD 300-700, was published by Oxford University Press. 

25 Ιουλίου 2020: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

  “Statues in Roman literature: the viewer, the object and the space between”

Sculpture formed an integral part of everyday life in Rome. Statues were exhibited both in public spaces (like fora, basilicas, theatres, temples) and in the private sphere (houses, private gardens, villas etc.). This paper discusses statues not as three-dimensional representations (art objects in their own right) but rather as ‘literary realities’. By this I refer to statues used primarily (if not exclusively) as literary material, as narratives, as stories subject to expansion, condensation, and/or any other kind of literary adaptation. My approach also includes the exploration of the statuesque, i.e. figures/bodies which could be regarded as statues either because they are described as such or because they possess qualities (such as muteness, stillness, lifelessness, likeness) which allow us to perceive them as statues. Sculptural encounter as a theater of power/language/gender dynamics, speaking/moving statues, agalmatophilia, violent responses to/from statues will be some of the topics we will touch upon as we are guided through selective readings from Ovid and the Priapea.

Dr Charilaos N. Michalopoulos (BA Classics: Aristotle University of Thessaloniki, MA & PhD Latin: University of Leeds) is Assistant Professor of Latin at the Department of Greek Philology at Democritus University of Thrace. He is the author of Myth, Language and Gender in the Corpus Priapeorum (Athens, 2014). His recent publications include textbooks on Roman Love Elegy, Roman Epic, Horace’s Odes and several articles in journals and collected volumes on Augustan poetry, Roman Epigram, Modern Greek reception of Latin literature, Gender Studies and Classics. He is also deputy research co-ordinator of the research programme Ecocriticism in Latin literature: Nature and Man in Augustan language, literature and thought (Department of Philology, National and Kapodistrian University of Athens, 2020-2021). He is a published poet, translator (esp. Latin and Modern English poetry) and literary critic.

1 August 2020: Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης (Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Θ.Σ.Ε.Κ.)

“The Idalion Tablet: The Idalion Tablet: an emblematic bronze tablet from Cyprus, a time capsule and a deciphering tool”

The Idalion tablet was found accidentally in 1849/1850 in a vineyard at a hilltop in Dhali, Cyprus, at a place that was actually the site of the Temple of Goddess Athena, at the west Acropolis of Ancient Idalion. Little was known then about the history of Ancient Idalion, let alone the unique history inscribed on this double-faced bronze tablet. Nonetheless, the “gold rush” for Cypriot Antiquities had begun. The peasant who recovered the tablet sold it to a French collector in Larnaca, who eventually presented it to Honoré d’Albert, duc de Luynes, in Paris.  In 1852, duc de Luynes published a book of his collection of coins and inscriptions called: “Numismatique et inscriptions Cypriotes”, where he included the tablet. This was the founding volume of the Cypriote epigraphy. In his monograph, the Duke of Luynes suggested for the first time the existence of a distinct writing system, unique to Cyprus. In 1862 duc de Luynes donated his collection of ancient coins, medals, engraved stones and Greek vases to the Cabinet des Médailles of the Bibliothèque nationale de France. Thus the famous tablet became property of the French Republic. Ten years later George Smith, a cuneiform expert of the British Museum, suggested a number of correct sign values based on a recently recovered inscription, again from Idalion and read the word “king” in Greek. The unknown text was eventually Greek. The Tablet offered the longest surviving text of what was to be known as the Arcado-Cypriot Syllabary. The complete decipherment was reached within a period of five years. The story that was inscribed on the Idalion tablet is amazing. The tablet itself served as a deciphering tool, a time capsule and became an emblem for many causes.

Protopresbyter Kyprianos Kountouris is Αssistant Professor of History of Education and Culture at the Theological School of the Church of Cyprus. He is also the Director of the School. He has worked for three decades in Primary Education, serving as a school Ηeadmaster in the United Kingdom and Cyprus. He has been actively involved in a great number of projects and has amble experience in the implementation of innovative programs and research projects. He received his PhD from the Department of Education of the University of Ioannina, Greece (2015) with a thesis entitled “Contribution to the History of Pre-Primary, Primary and Secondary Education of Greek Community Schools in Great Britain (20th century). A Case Study: The Greek-Orthodox School of Ayios Demetrios, North London”. He also holds an MA in Teaching History from the Institute of Education, University of London (1995). His dissertation emphasised in the use of Museums in History Education, with particular reference to the establishment of an interactive museum in the village of Idalion, Cyprus. He also holds a Diploma in Education (1992) from the same university. He graduated from the Pedagogical Academy of Cyprus with a Teacher’s Degree (1985). He is currently conducting postdoctoral research at the National and Kapodistrian University of Athens, on the Codex of Ayios Andronikos Church, in Dali, Cyprus. He has presented papers at international and local conferences. During his service at the primary education sector Revd K. Kountouris designed, developed and run an interactive museum education programme at the newly founded then (2008) Archaeological Museum of Ancient Idalion. He founded the «Local History Society – Kypros» through which he collaborated with Professor Patrick Callet for the 3D digitization of the Tablet of Idalion, the creation of a virtual and accurate replica of the Tablet shape, and, by rapid prototyping, the formation of a physical copy of the Tablet for casting with bronze. 

 

Προσωπικό Θερινού Σχολείου, Ιούλιος 2020

Διευθύντρια του Θερινού Σχολείου CLaSS: Δρ Μαρία Παύλου (m.pavlou@theo.ac.cy)

H Δρ Μαρία Παύλου είναι Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας και είναι Υπεύθυνη Διασφάλισης Eσωτερικής Ποιότητας και Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων. Eίναι αριστούχος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (κλασική κατεύθυνση) του Αριστοτελείου Παν. Θεσ/κης (2002) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Bristol στο Ην. Βασίλειο (2007). Kατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΑ) στις Κλασικές Σπουδές (Παν. Leeds, 2003) και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Ψηφιακή Εκπαίδευση (Παν. Εδιμβούργου, 2018). Από το 2005 μέχρι σήμερα εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στο Παν. του Βristol (2005-2009), στο Παν. Κύπρου (2014-2018), και στο Ανοικτό Παν. Κύπρου (2010-2013 & 2018). Επιπροσθέτως, εργάστηκε ως μεταδιδακτορική συνεργάτις σε ερευνητικά έργα στο Παν. Κύπρου (2010-2011, 2015-2017) και στο Ανοικτό Παν. Κύπρου (2012-2015). Διετέλεσε υπότροφος διαφόρων φορέων: Center for Hellenic Studies (Harvard University), Μargo Tytus Summer Fellow (University of Cincinnati), Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος, Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, Αrts and Humanities Research Council (Ην. Βασίλειο), Fondation Hardt (Γενεύη), Ίδρυμα Ι. Κωστοπούλου. Έχει δημοσιεύσει αριθμό άρθρων και βιβλιοκρισιών σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών και σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχει ασχοληθεί και με την κριτική ποίησης/θεάτρου, όπως επίσης και με τη θεατρική γραφή. Έχει επιμεληθεί (μαζί με τους καθηγητές Β. Λιαπή και Α. Πετρίδη) τον συλλογικό τόμο Debating with the Eumenides, που δημοσιεύτηκε το 2018 από τις εκδόσεις Cambridge Scholars, ενώ στο παρόν στάδιο επιμελείται (μαζί με τον Καθ. Α. Τσακμάκη και τη Δρα Ε. Κακλαμάνου) τον συλλογικό τόμο Framing the Dialogues: How toRead Openings and Closures in Plato, που πρόκειται να δημοσιευτεί εντός του 2019 από τον εκδοτικό οίκο Brill.

 

Συντονίστρια Θερινού Σχολείου CLaSS: Δρ Χρυσάνθη Δημητρίου (chrysanthi.demetriou@ouc.ac.cy)

Η Χρυσάνθη Δημητρίου σπούδασε Κλασική Φιλολογία στην Κύπρο και απέκτησε μεταπτυχιακό (MPhil) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge (με υποτροφία από το Cambridge Trusts) και διδακτορικό (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Leeds (με πλήρη υποτροφία του Πανεπιστημίου). Έχει διδάξει ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου συντόνισε τη δημιουργία του πρώτου (και μοναδικού προς το παρόν, από το 2012) μαθήματος Λατινικών για ελληνόφωνους με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Δίδαξε επίσης Λατινικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014-2019) και μαθήματα Ελληνικών και Λατινικών στο Πανεπιστήμιο του Leeds (2008-2011) και την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας (2011-2012). Ειδικεύεται στη Λατινική Λογοτεχνία και η ερευνά της επικεντρώνεται στο ρωμαϊκό δράμα, τα αρχαία σχόλια και υπομνήματα, την πρόσληψη της κλασικής λογοτεχνίας στην Ύστερη Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, όπως επίσης και τη θέση των Λατινικών στην εκπαίδευση, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Έχει συνεπιμεληθεί την έκδοση ενός τόμου (Plautus’ Erudite Comedy, 2020, με την Καθ. Σ. Παπαϊωάννου) και έχει γράψει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Έχει συμμετάσχει ως βασικό μέλος στις δραστηριότητες του διεθνούς ερευνητικού δικτύου RELICS (https://relicsresearch.com/) και στην εκδοτική επιτροπή του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Journal of Latin Cosmopolitanism and European Literatures (https://jolcel.ugent.be/).

 

Διδάσκοντες

Δρ Μαρία Κωνσταντίνου

H Μαρία Κωνσταντίνου είναι αριστούχος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) και διδακτορικού τίτλου (PhD) στις Κλασικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (με υποτροφίες του Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου). Δίδαξε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (2008-2011), στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου (2014-2016) και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2018). Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘The Proceedings of theEcumenical Councils from Oral Utterance to Manuscript Edition as Evidence forLate Antique Persuasion and SelfRepresentation Techniques’ (ERC Starting Grant) στο Πανεπιστήμιο της Βαμβέργης στη Γερμανία. Στο παρόν στάδιο ασχολείται με την έκδοση της αγγλικής μετάφρασης και του σχολιασμού των πρακτικών των εκκλησιαστικών συνόδων της Κωνσταντινούπολης και των Ιεροσολύμων του 536 μ.Χ., καθώς και με τη συγγραφή μιας μονογραφίας βασισμένης στη διδακτορική της διατριβή με θέμα τη θεά Δήμητρα στην ελληνιστική ποίηση.  

Δρ Χρυσάνθη Δημητρίου
(Βλέπε πιο πάνω)

Δρ Χριστίνα Χατζηαυξέντη

Η Χριστίνα Χατζηαυξέντη είναι από το 2020 καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Γραμματολογία» και επιστημονική συνεργάτρια στο τμήμα Βυζαντινής Φιλολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου. Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου «Byzart: Byzantine Art and Archaeology on Europeana», ενώ από το 2015 μέχρι το 2017 ήτανε υπότροφος του Leibniz-WissenschaftCampus Mainz «Το Βυζάντιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης» και του ερευνητικού κέντρου μελέτης της Ευρωπαϊκής Ιστορίας (Leibniz-Ιnstitute of European History) στο Μάινζ, στη Γερμανία για μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η πρόσληψη του Βυζαντίου στην εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19. αιώνα. Σύγκριση Γερμανικών και Ελληνικών πηγών». Επίσης ήταν υπότροφος στο Georg-Eckert Institute for International Textbook Research (Georg-Eckert-Iνστιτούτο για τη διεθνή έρευνα σχολικού βιβλίου) στο Βraunschweig στη Γερμανία (02.05.2017 – 26.05.2017). Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και ημερίδες στη Γερμανία και σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνέγραψε διάφορα άρθρα και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την κριτική έκδοση βυζαντινών κειμένων αλλά και την πρόσληψη του Βυζαντίου στην ελληνική και γερμανική προτεσταντική εκκλησιαστική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, καθώς και τα ελληνικά και γερμανικά σχολικά βιβλία του ίδιου αιώνα.

 

Δρ Δέσποινα Κεραμίδα

Η Δέσποινα Κεραμιδά είναι αριστούχος απόφοιτος του τμήματος Κλασικών Σπουδών & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Leeds του Ηνωμένου Βασιλείου (2012). Από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2020 είχε εργοδοτηθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο τμήμα Κλασικών Σπουδών & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «The Reception of Ancient Cyprus in the Culture of the Western World» (Restart 2016-2020, Νησίδες Αριστείας, ΙδΕΚ). Έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2014-2019) και ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2016), διδάσκοντας μαθήματα λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας στο τμήμα Γαλλικών Σπουδών & Μοντέρνων Γλωσσών (2015-2016) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Concepts and functions ofEuropean Philhellenism in the era of the Restoration (1815-30)». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη γυναικεία μορφή και οπτική στην Αυγούστεια ποίηση (ιδίως στην ποίηση του Οβιδίου), τα συναισθήματα στην αρχαιότητα, τη θρησκευτική εικονοποιία και τελετουργία, όπως διαφαίνονται μέσω της δημοσίευσης άρθρων της σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και της συμμετοχής της σε ημερίδες και διεθνή συνέδρια.

 

Δρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου


Ο Χρυσοβαλάντης Κυριάκου ανήκει στο Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, όπου διδάσκει  Εκκλησιαστική Ιστορία. Έχει διδάξει Βυζαντινή Ιστορία ως Ειδικός Επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου του Κολλεγίου Royal Holloway του Πανεπιστημίου Λονδίνου, του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει λάβει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Orthodox Cyprus under the Latins, 1191–1571: Society, Spirituality, and Identities (Lexington Books: New York–London, 2018).

 

Δρ Εύα Πολυβίου

Η Εύα Πολυβίου σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1994-1997) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαία Ιστορία, Επιγραφική και Ιστορία των Αρχαίων Θρησκειών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London, 1999), στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα στην Ιταλία (Università degli Studi di Padova) και στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Sorbonne-Paris IV), από όπου έλαβε και τον τίτλο της Διδάκτορος στην Ιστορία της Αρχαιότητας (2008). Επιπρόσθετα κατέχει διπλώματα σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ πρόσφατα έχει παρακολουθήσει μαθήματα σχετικά με τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Keble College 2018). Από το 2005 εργάζεται ως Καθηγήτρια στο English School στη Λευκωσία, ενώ έχει διδάξει ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα (2003-2005) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας 2007-2009). Έχει δημοσιεύσει μελέτες που αφορούν κυρίως στην πολιτική ιστορία των Ιουδαίων κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο αλλά και σε γενικότερα διαθεματικά ζητήματα γύρω από τη διαπλοκή ιστορίας-λογοτεχνίας και τη χρήση λογοτεχνικών και θρησκευτικών κειμένων ως πηγές της ιστορίας. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις της σε διεθνή συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα έχει επιμεληθεί (μαζί με τη Δρα Ασπασία Σκουρουμούνη) τον συλλογικό τόμο Kλασικές Σπουδές στη Μέση Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2018). 

 

Δρ Γιώργος Καζαντζίδης

 

Ο Γιώργος Καζαντζίδης (BA: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, DPhil: Οξφόρδη) είναι Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη σχέση της αρχαίας ιατρικής και της λογοτεχνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία των ψυχικών ασθενειών και των συναισθημάτων. Η μονογραφία του Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in De rerum natura αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2020.