Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Η Δρ Όλγα Σολομώντος Κουντούρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στη Θ.Σ.Ε.Κ., συμμετείχε στο 16o διεθνές συνέδριο του οργανισμού EARA (European Association for Research in Adolescence), το οποίο διεξάχθηκε από τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018, στην πόλη Ghentτου Βελγίου με θέμα Nurturing adolescent growth.  Η Δρ Όλγα Σολομώντος Κουντούρη είναι εκλεγμένο μέλος του οργανισμού και συμμετείχε στη συνέλευση της διοικητικής επιτροπής. Προέδρευσε του συμποσίου με θέμα « Εκφοβισμός και Θυματοποίηση», στο οποίο παρουσίασε και την εργασία: «Effects of the ViSC Program to Foster Social Competence samongst Adolescents and to Protect from Bullying» με συγγραφείς την ίδια και την DagmarStrohmeier.