Καρολίνα Λάμπρου

Καρολίνα Λάμπρου

Καρολίνα Λάμπρου

Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
  • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
    Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: 22443055
  • Φαξ: 22443050
  • Email: k.lambrou@theo.ac.cy

Προφίλ:

Η Δρ. Καρολίνα Λάμπρου ανήκει στο Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, όπου διδάσκει το μάθημα των Αγγλικών στο προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας. Ταυτόχρονα διδάσκει στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας. Έχει πολυετές πείρα στον τομέα των εκδόσεων λόγω του ότι έχει εργαστεί σε εκδοτικούς οίκους στη Κύπρο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης έχει παρουσιάσει τη δουλεία της σε επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό και την Κύπρο και έχει δημοσιεύσει σε ακαδημαϊκές εκδόσεις. Ασχολείται με την ηθική και την πολιτική στην ηπειρώτικη φιλοσοφία σε σχέση με τη μεταμοντέρνα τέχνη, συγκεκριμένα τη performance art.

Εκπαίδευση:

Διδακτορικό στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020

Μάστερ  στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2012

Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, London Metropolitan University, 2006

Πτυχίο στις Αγγλικές Σπουδές, Oxford Brookes University, 2005

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 Πολιτική Φιλοσοφία: Η έννοια της κοινωνίας στη φιλοσοφία του Giorgio Agamben, Emmanuel Levinas και Judith Butler

Ηθική: Η έννοια της σύγχρονης ηθικής στην ηπειρωτική φιλοσοφία

Μεταμοντέρνα τέχνη: Θεωρίες της βίας σε σχέση με τη performance art

Ψυχανάλυση: Η έννοια του abjection στη Julia Kristeva και της διαστροφής

στο Jacques Lacan

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

“The Turn to Ritual: The Viennese Actionists’ Performative Violence”, in Expressions of Religion: Ethnography, Performance and the Senses. Lit-Verlag, Berlin:2019

“The Traumatized Body of the Performance Artist: Marina Abramovic and Franko B,” in Fear, Horror, Terror. Interdisciplinary.Net, Oxford: 2016.

“Fighting for our Common Vulnerability: The work of Marina Abramovic and Franko B,” in Revisiting Sexualities in the 21st Century. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge: 2014.