Συνάντηση Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Συνάντηση Ενημέρωσης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (ΘΣΕΚ) υποδέχθηκε την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019, τους νεοεισερχόμενους φοιτητές στο πιστοποιημένο και αξιολογημένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα”, το οποίο προσφέρεται φέτος για πρώτη φορά. Οι φοιτητές ενημερώθηκαν εκτενώς από τον Διευθυντή, Πρωτ. Κυπριανό Κουντούρη, την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, κ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, και τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Αρχιμ. Γρηγόριο Ιωαννίδη, για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, όπως επίσης και για το ήθος και τους στόχους της Σχολής, αλλά και για τη συνεχή στήριξη που προσφέρει στους φοιτητές της. Το Διοικητικό Προσωπικό της ΘΣΕΚ ενημέρωσε επίσης τους φοιτητές για τις Υπηρεσίες της Σχολής (π.χ. Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου, Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας), όπως και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (MOODLE) της Θ.Σ.Ε.Κ.