Μαρία Πετρίδου

Προφίλ: Διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας,  Ειδικό Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Εκπαίδευση: Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Leiden Ολλανδίας
Διδακτορικό Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα παιδιών και εφήβων, Βιονράδραση, Αξιολόγηση μέσω νευροφυσιολογικών μετρήσων για συναισθηματική ρύθμιση και επιτελικές λειτουργίες παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων.

Σχεδιασμός προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης σχετικά με τη  σχολική βία, νεανική παραβατικότητα και ευεξία κρατουμένων.