Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Προφίλ

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος είναι καθηγητής Βιβλικής Θεολογίας με κυρίως γνωστικό αντικείμενο την «Καινή Διαθήκη» στο Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου και επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου. Από το 2003 μέχρι το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Ορθοδόξου Τμήματος και από το 2011 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων στο ίδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Μονάχου.Από το 2006 εκδίδει το γερμανόφωνο επιστημονικό θεολογικό Περιοδικό “Orthodoxes Forum” και από το 2011 τη σειρά θεολογικών Μονογραφιών “Lehr- und Studienbücher Orthodoxe Theologie”. Είναι μέλος της Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας Γερμανίας και Καθολικής Εκκλησίας Γερμανίας, καθώς επίσης και της Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανίας.Συμμετέχει σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και είναι μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών, Ιδρυμάτων και Επιτροπών. Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές Αξιολόγησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου μετά από πρόσκληση των αντιστοίχων φορέων Α.ΔΙ.Π. Ελλάδος και ΔΙ.Π.Α.Ε. Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και διάφορες μελέτες και άρθρα στους τομείς κατά πρώτον της Εισαγωγής, Ερμηνείας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης και κατά δεύτερον της Βυζαντινής Μoυσικoλoγίας, Λειτουργικής και Υμνολογίας της πρώιμης Εκκλησίας. Κεντρική θέση στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες κατέχει η θεματική περί γλωσσικής εξέλιξης στα ελληνιστικά και πρωτοχριστιανικά χρόνια με άξονα την «Κοινή» γλώσσα της Καινής Διαθήκης.