Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος

Καθηγητής Καινής Διαθήκης, Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443055
 • Φαξ: 22443050
 • Email: c.nikolakopoulos@theo.ac.cy

Προφίλ

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος είναι καθηγητής Βιβλικής Θεολογίας με κυρίως γνωστικό αντικείμενο την «Καινή Διαθήκη» στο Τμήμα Ορθοδόξου Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μονάχου και επισκέπτης καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας Κύπρου. Από το 2003 μέχρι το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος του Ορθοδόξου Τμήματος και από το 2011 μέχρι σήμερα είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων στο ίδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Μονάχου.Από το 2006 εκδίδει το γερμανόφωνο επιστημονικό θεολογικό Περιοδικό “Orthodoxes Forum” και από το 2011 τη σειρά θεολογικών Μονογραφιών “Lehr- und Studienbücher Orthodoxe Theologie”. Είναι μέλος της Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας Γερμανίας και Καθολικής Εκκλησίας Γερμανίας, καθώς επίσης και της Επιτροπής Διαλόγου μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Ευαγγελικής Εκκλησίας Γερμανίας.Συμμετέχει σε διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και είναι μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών, Ιδρυμάτων και Επιτροπών. Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές Αξιολόγησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Κύπρου μετά από πρόσκληση των αντιστοίχων φορέων Α.ΔΙ.Π. Ελλάδος και ΔΙ.Π.Α.Ε. Κύπρου. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και διάφορες μελέτες και άρθρα στους τομείς κατά πρώτον της Εισαγωγής, Ερμηνείας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης και κατά δεύτερον της Βυζαντινής Μoυσικoλoγίας, Λειτουργικής και Υμνολογίας της πρώιμης Εκκλησίας. Κεντρική θέση στις ερευνητικές και διδακτικές του δραστηριότητες κατέχει η θεματική περί γλωσσικής εξέλιξης στα ελληνιστικά και πρωτοχριστιανικά χρόνια με άξονα την «Κοινή» γλώσσα της Καινής Διαθήκης.

Σπουδές-Ανέλιξη

1998 Καθηγητής, Ludwig-Maximilians-Universität Μονάχου

1998 Υφηγητής, Ludwig-Maximilians-Universität Μονάχου

1991-1998 Επιστημονικός συνεργάτης, Ορθόδοξη Θεολογία Πανεπιστημίου Μονάχου

1991 Διδάκτορας, Τμήματος Θεολογίας,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1983 Πτυχίο, Θεολογικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1982 Πτυχίο Ιεροψάλτου και Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινής Μουσικής, Απολλώνιο Ωδείο Αθηνών

Έρευνα

2016: Συμμετοχή ως ειδικός ορθόδοξος σύμβουλος στο πρόγραμμα της Ελβετικής Βιβλικής Εταιρείας για τη γερμανική μετάφραση του ελληνικού λειτουργικού κειμένου της Καινής Διαθήκης του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1904)

2015: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Αυστριακής Βιβλικής Εταιρείας υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αυστρίας για τη συγγραφή ειδικής Βίβλου για χρήση στο μάθημα Θρησκευτικών υπό τον τίτλο “Orthodoxe Schulbibel. Evangelien, Apostelgeschichte und ausgewählte Psalmen”.

2006-2009:Συμμετοχή, ως απεσταλμένος της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως Γερμανίας, στην ερευνητική επιστημονική ομάδα των Πανεπιστημίων Koblenz-Landau για το πρόγραμμα της Γερμανικής Βιβλικής Εταιρείας για τη γερμανική μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα με τίτλο “Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung”.

1985-1989:Μεταπτυχιακές σπουδές, Katholisch-Theologische Fakultät και Evangelisch-Theologische Fakultät, Πανεπιστήμιο Μονάχου

1984-1985:Μεταπτυχιακές σπουδές, Katholisch-Theologische Fakultät, Πανεπιστήμιο Regensburg

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Καιvή Διαθήκη καί Ρητoρική. Τά ρητoρικά σχήματα διαvoίας στά ἱστoρικά βιβλία τῆς Καιvῆς Διαθήκης, Κατερίνη 1993, 383 σελ.
 2. Orthodoxe Hymnographie. Lexikon der orthodoxen hymnolo­gisch-musikalischen Termino­logie, Schliern b. Köniz 1999, 91 σελ.
 3. Die “unbekannten” Hymnen des Neuen Testaments. Die ortho­doxe Hermeneutik und die historisch-kritische Methode. Exegetische und theologische Deutung neutesta­mentli­cher Stellen unter Berücksichtigung des orthodoxen Kultus, Aachen 2000, 172 σελ.
 4. Ζητήματα λoγικῆς λατρείας καί λειτoυργικῆς ἀγωγῆς, Θεσσαλονίκη 2001, 159 σελ.
 5. Ἑρμηνευτικά μελετήματα ἀπό ρητορικῆς καί ὑμνολογικῆς ἐπόψεως, (Βιβλική Βιβλιοθήκη 34), Θεσσαλονίκη 2005, 259 σελ.
 6. Studii de Teologie Biblică. Ermineutica ortodoxă şi cea occidentală: semnificaţia noţiunilor imnologice ale Noului Testament, traducere de Pr. Prof. Dr. Ioan Vasile Lebşi Drd. Ilie Ursa, Cluj-Napoca 2008, 193 σελ.
 7. Das Neue Testament in der Orthodoxen Kirche. Grundlegende Fragen einer Einführung in das Neue Testament, Münster-Berlin 1ηέκδ. 2011 – 2ηέκδ. 2014, 320 σελ.
 8. Imnografia ortodoxă la început și astăzi. Dicționar de termeni liturgici și imnologici, traducere de Diac. Dr. Alexandru Ioniţă, editată sub coordinarea ştiinţifică a Prof. Dr. Adrian Marinescu, Bucureşti: Editura Basilica 2015, 164 σελ.
 9. Gesammelte orthodoxe theologische Studien, Göttingen 2015, σελ.267