Ιλιάδα Τοφαρίδου

Προφίλ

Η Δρ Ιλιάδα Τοφαρίδου διδάσκει Πληροφορική στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και τοπικά συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Έχει αναπτύξει δύο βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις: Η πρώτη στην αποτελεσματική χρήση της Πληροφορικής στα Μαθηματικά και η δεύτερη στην ανάπτυξη ενός μαθησιακού μοντέλου για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τηςδιδασκαλίας.