Ιλιάδα Τοφαρίδου

iliada

Ιλιάδα Τοφαρίδου

Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
  • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
    Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: 22443055
  • Φαξ: 22443050
  • Email: i.ttofaridou@theo.ac.cy

Προφίλ

Η Δρ Ιλιάδα Τοφαρίδου είναι λέκτορας Πληροφορικής στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα Θεολογίας. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και τοπικά συνέδρια, ενώ έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.

Έχει αναπτύξει δύο βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις: Η πρώτη στην αποτελεσματική χρήση της Πληροφορικής στα Μαθηματικά και η δεύτερη στην ανάπτυξη ενός μαθησιακού μοντέλου για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων τηςδιδασκαλίας.

Σπουδές

Διδακτορικό σε Πληροφορική και Μαθηματικά, City University of London, 2007

Πτυχίο (BSc) Μαθηματικά και Πληροφορική, University of North London, 1997

Πτυχίο Δασκάλου, Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, 1991

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Έχει αναπτύξει δύο βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις: Η πρώτη στηναποτελεσματική χρήση της Πληροφορικής στα Μαθηματικά και η δεύτερη στην ανάπτυξη ενός μαθησιακού μοντέλου για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • Tofaridou, I. (2008). “The impact of technology use on mathematics: Generating a learning model”, in Proceedings of the Hellenic Scientific Association for International and Communication Technologies in Education (ETPE), Nicosia, Cyprus.
  • Tofaridou, I. (2002). “The impact of technology mis(use) on mathematics learning; A case study”, in Bazzini, L. and Whybrow C.I. (Eds), Mathematical literacy in the digital era: Research, teacher educationa and classroom practice aimed at a mathematics education for all, Proceedings of the fifty third Conference of the International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching (CIEAEM), Milano, Italy: Ghisetti e Corvi Editori, σελ. 175-178.
  • Tofaridou, I. (2000). “Learning approaches and technology in mathematics”, in Gagatsis, A. and Makrides, G. (eds) MEDCONF2000 Proceedings of the Second Mediterranean Conference on Mathematics Education, Nicosia, Cyprus: Cyprus Mathematical Society, σελ. 239-251.