Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης

Προφίλ

Κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού στην Εξελικτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας, στο Φ.Π.Ψ., Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα θέματα της ειδικότητάς του. Διαθέτει πλούσια δράση στην οργάνωση διεθνών και τοπικών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής επιστημονικών περιοδικών. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Έχει πολλές δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά με κριτές,  κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία, ψυχομετρικά εργαλεία, επιμέλεια εκδόσεων, επιμέλεια ειδικών τευχών επιστημονικών περιοδικών.  Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συνδέσμων και έχει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή και τοπικά συνέδρια.