Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης

Ηλίας Γ. Μπεζεβέγκης

Ομότιμος Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας
Συνεργαζόμενο Ακαδημαικό Προσωπικό
  • Theological School of the Church of Cyprus1-7 Isocratous, 1016, Nicosia, Cyprus
  • Τel: 22443055
  • Fax: 22443050
  • Email: e.bezevegkis@theo.ac.cy

Προφίλ

Κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού στην Εξελικτική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολικής Ψυχολογίας, στο Φ.Π.Ψ., Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό επίπεδο και επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα θέματα της ειδικότητάς του. Διαθέτει πλούσια δράση στην οργάνωση διεθνών και τοπικών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής επιστημονικών περιοδικών. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα με Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Έχει πολλές δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά με κριτές,  κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, βιβλία, ψυχομετρικά εργαλεία, επιμέλεια εκδόσεων, επιμέλεια ειδικών τευχών επιστημονικών περιοδικών.  Είναι μέλος πολλών επιστημονικών συνδέσμων και έχει πολλές παρουσιάσεις σε διεθνή και τοπικά συνέδρια. 

Σπουδές

1983, Ph.D., Πανεπιστήμιο Rutgers, New Jersey, Η.Π.Α., ειδίκευση: Εξελικτική Ψυχολογία

1980, M.Sc., Πανεπιστήμιο Rutgers, New Jersey, Η.Π.Α., ειδίκευση: Εξελικτική Ψυχολογία

1972, Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Εξελικτική Ψυχολογία: Ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων και ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών παιδιού και εφήβου στο πλαίσιο της οικογένειας. Ανάπτυξη ιδιοσυγκρασίας και προσωπικότητας βρεφών, παιδιών και εφήβων. Διαμόρφωση εφηβικής ταυτότητας.

Κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων για την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων και των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών παιδιών και εφήβων.

Θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων: Ατομικές διαφορές στην ανάπτυξη. Προβληματική συμπεριφορά παιδιών και εφήβων. Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων στο σχολείο και την οικογένεια.

Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Επιπολιτισμός και προσαρμογή μεταναστών στην Ελλάδα. Μετανάστες και εκπαίδευση. Διαμόρφωση ταυτότητας του Εγώ σε εφήβους μετανάστες. 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  1. Παυλόπουλος, Β., Γεωργαντή, Κ., Μπεζεβέγκης, Η., & Γιαννίτσας, Ν. (2013). Ψυχολογικοί και κοινωνικοψυχολογικοί συσχετιστικοί παράγοντες της ηθικότητας στην εφηβεία: Τυπολογική προσέγγιση. Ψυχολογία, 20(1), 100-120.
  2. Schlösser, Ο., Frese, Μ., Heintze, A.-M., Al Najjar, M., Arciszewski, T., Besevegis, E., Bishop, G. D., Bonnes, M., Clegg, C., Drozda-Senkowska, E., Fields, K., Gaborit, M., Garzon, D., Hansen, T., Heszen, I., Jenzer, C., Juhász, M., Keating, M., Mangundjaya, W. H., Mansor, N., Mitchelson, J. K., Ortiz, A., Pandey, J., Passafaro, P., Pavakanun, U., Pavlopoulos, V., Peiró, J. M., Potocnik, K., Restrepo, M. H., Semmer, N. K., Tupinamba, A., Ventura, E. R., Whoolery, M., & Zhang, K. (2013). Humane orientation as a new cultural dimension of the GLOBE project: A validation study of the GLOBE scale and humane orientation in 25 countries. Journal of Cross-Cultural Psychology, 44(4), 535-551. DOI: 10.1177/0022022112465671
  3. Seiffge-Krenke, I., Persike, M., Besevegis, E., Chau, C., Guney Karaman, N., Lannegrand-Williams, L., Lubiewska, K., & Rohail, I. (2018). Culture beats gender? The importance of controlling for identity- and parenting-related risk factors in adolescent psychopathology. Journal of Adolescence, 63.
  4. Μπεζεβέγκης, Η. & Παυλόπουλος, Β. (2018). Ιεραρχική δομή της παιδικής προσωπικότητας: Μια σειρά ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση των ατομικών διαφορών στην ανάπτυξη. Ψυχολογία.