Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Νοέμβριος 2016

Σεπτέμβριος 2016

Κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Εκτέλεσης

Ημερομηνία: 9 Σεπτεμβρίου 2016 Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Ι.Σ.Τ.Ε.) δέχεται αιτήσεις για μια κενή θέση Ακαδημαϊκού Συνεργάτη – Ειδικό Προσωπικό στη διδασκαλία της Βυζαντινής Μουσικής Εκτέλεσης Τίτλος: Ακαδημαϊκός Συνεργάτης – Ειδικό Προσωπικό. Κατηγορία: Με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για ένα εξάμηνο Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία. Υποβολή Αιτήσεων 1. Για [...]