Blue Sky Thinking Seminar 5 Center of Prison Education and Justice System University of Central London

Blue Sky Thinking Seminar 5 Center of Prison Education and Justice System University of Central London

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται στις Κυπριακές Φυλακές με σκοπό οι νεαροί κρατούμενοι να ενισχύσουν την ταυτότητά τους και να επιτρέψουν υγιείς κοινωνικούς δεσμούς. Η σειρά σεμιναρίων Blue Sky Thinking Seminars διοργανώνεται από το Center of Prison Education and Justice System του University of Central London. Η Όλγα Σολομώντος Κουντούρη η οποία είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κέντρου, οργάνωσε την παρουσίαση αυτή, την οποία παρακολουθήσαν από Αγγλία και Κύπρο άτομα που ασχολούνται με την επανένταξη κρατουμένων.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από τις αξιολογήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Empowering Learning Models in Prison -ELMIP, and Convict Upskills Pathway (CUP) programmes in Cyprus Prisons).

Συμμετείχαν η Δρ. Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη και η Δρ. Μαρία Πετρίδου. Στο σεμινάριο προέδρευσε η Καθηγήτρια Jane Hurry.

  1. Empowering Learning Models in Prison (ELMIP): Μια κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση στην εκπαίδευση τόσο των κρατουμένων όσο και των δεσμοφυλάκων

Το πρόγραμμα Empowering Learning Models in Prison -ELMIP- είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο έχει ως στόχο να προσφέρει βασικές και κοινωνικές δεξιότητες στους κρατουμένους, προκειμένου να ενισχύσει την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και αυτό με τη σειρά του θα αποτρέψει την προσέλκυση του ριζοσπαστισμού. Ακολουθώντας την κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση, το πρόγραμμα προσφέρει επίσης εκπαίδευση στο προσωπικό των φυλακών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον ριζοσπαστισμό και να υποστηρίξουν τους κρατούμενους στην επανένταξής τους.

Η αντιληπτή αξία του προγράμματος για τους κρατούμενους και το προσωπικό των φυλακών διερευνήθηκε με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Τα κύρια αποτελέσματα για τους κρατούμενους έδειξαν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα ELMIP σχετιζόταν με αύξηση της αντιλαμβανόμενης χρησιμότητάς τους και της αντιλαμβανόμενης ικανότητάς τους στις βασικές δεξιότητες, ήταν επίσης πιο πιθανό να έχουν θετικές προσδοκίες για τον μελλοντικό εαυτό τους.

Το προσωπικό των φυλακών εκτίμησε ιδιαίτερα τη συμμετοχή τόσο των ίδιων όσο και των κρατουμένων στο πρόγραμμα και η στάση τους απέναντι στη χρησιμότητα του προγράμματος ELMIP για τη βελτίωση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας έγινε πιο θετική μετά από την εκπαίδευση που έλαβαν. Επιπλέον, η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνδέθηκε με αύξηση των αυτοαναφερόμενων γνώσεων του προσωπικού των φυλακών όσον αφορά την αναγνώριση και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης στη φυλακή. Τα ποιοτικά δεδομένα έδειξαν ότι τόσο οι κρατούμενοι όσο και το προσωπικό των φυλακών εκτίμησαν ιδιαίτερα το πρόγραμμα. Τα ευρήματα σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος ELMIP τόσο από τους κρατούμενους όσο και από το προσωπικό των φυλακών συζητούνται υπό το πρίσμα της κοινωνικο-οικολογικής προσέγγισης και των θεωριών περί αποστασιοποίησης.

  1. Convict Upskills Pathway (CUP) in Cyprus Prison: Εκπαίδευση σε τεχνικές, βασικές και κοινωνικές δεξιότητες για την επανένταξη των κρατουμένων στην αγορά εργασίας και την κοινωνία

Η κοινότητα συχνά στιγματίζει τους κρατούμενους ως ανθρώπους που δεν έχουν ικανότητες και είναι επικίνδυνοι για την ασφάλεια και τη συνοχή της χώρας. Τα τιμωρητικά σωφρονιστικά συστήματα έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικά στο να βοηθήσουν τους κρατούμενους να απέχουν από το έγκλημα, ενώ τα σωφρονιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις ενδυναμώνουν τους κρατούμενους να αναπτύξουν τη θετική τους ταυτότητα, τις αξίες και τους υγιείς κοινωνικούς δεσμούς.

Το CUP προωθεί ένα πρόγραμμα που ενισχύει την επαγγελματική ταυτότητα και τη μακροπρόθεσμη απασχολησιμότητα των κρατουμένων, μέσω ενός συνδυασμού συνεκτικών μαθημάτων για βασικές, κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες. Το Cyprus Blueprint Pathway σχεδιάστηκε από τοπικούς εταίρους μετά από καθοδήγηση και κατάρτιση από το συντονιστικό όργανο του προγράμματος CUP. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της πιλοτικής κατάρτισης του προγράμματος CUP, η οποία συνδύαζε βασικές, τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες στο Τμήμα Φυλακών της Κύπρου, με στόχο την ενδυνάμωση των προσωπικών και επαγγελματικών αξιών μετά την αποφυλάκισή των κρατουμένων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κρατούμενοι παρουσίασαν καλύτερες κοινωνικές δεξιότητες και περισσότερες θετικές αξίες, καθώς και υψηλότερη αυτοεκτίμηση και προσωπική δύναμη μετά την εκπαίδευση του προγράμματος CUP. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί εντόπισαν την πρόοδο των κρατουμένων στις κοινωνικές δεξιότητες μέσω της κατάρτισης. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τον προστατευτικό ρόλο της ψυχοεκπαίδευσης στις φυλακές στην ευημερία των κρατουμένων, την απασχολησιμότητα, την επανένταξη και την απομάκρυνση από το έγκλημα.

On Wednesday 7 June 2023, a webinar was held on the implementation of educational programmes in Cyprus Prisons to help young prisoners strengthen their identity and allow for healthy social bonds. The Blue Sky Thinking Seminars series is organised by the Centre of Prison Education and Justice System of the University of Central London. Olga Solomonos Kountouri, who is a member of the Center’s Executive Committee, organized this presentation, which was attended from England and Cyprus by people involved in prisoner reintegration. The panellists are Dr. Olga Solomontos – Kountouri and Dr. Maria Petridou. This seminar was chaired by Prof. Jane Hurry.

  1. Empowering Learning Models in Prison (ELMIP): A socio-ecological approach in training both inmates and prison guards

Empowering Learning Models in Prison -ELMIP- is an educational program, which aims to offer basic and soft skills to inmates in order to empower their smooth integration into society, which in turn will prevent the attraction to radicalism. Following the socio-ecological approach, the program also offers training to prison staff, so as to be capable to deal with radicalism and to support inmates in their initiation of desistance.

The perceived merit of the program for inmates and prison staff was investigated using both quantitative and qualitative methods. Main results for the inmates showed that participation in ELMIP was associated with an increase in their perceived utility and perceived competency in basic skills; they were also more likely to have positive aspirations for their future self.

Prison staff highly regarded both their and the inmates’ participation in the program; their attitudes towards ELMIP’s usefulness on improving cultural diversity became more positive after the training program. Furthermore, participation in the program was associated with an increase in the prison staff’s self-reported knowledge in recognizing and preventing radicalization in prison. Qualitative data showed that both inmates and prison staff highly valued the program. Findings regarding the valuation of ELMIP by both inmates and prison staff are discussed in the light of socio-ecological approach and desistance theories.

  1. Convict Upskills Pathway (CUP) in Cyprus Prison: Technical, basic and soft skills training for inmates’ reintegration in the labor market and society

The community often stigmatizes inmates as people who do not have abilities and are dangerous to the country’s safety and coherence. Punitive prison systems have been proven ineffective in helping inmates to desist from crime, whereas prison systems that employ human-centered approaches empower inmates to develop their positive identity, values, and healthy social bonds.

The CUP aims to design a program that promotes vocational identity and enhances inmates’ long-term employability, through a combination of coherent courses on basic, soft and technical skills. The Cyprus Blueprint Pathway was designed by local partners after guidance and training from CUP’s coordinating institution. The workshop focuses on the effectiveness of the pilot CUP training which combined basic, technical, and soft skills in the Cyprus Prison Department, aiming to empower personal and vocational values after their release.

The results showed that inmates exhibited better soft skills and more positive values as well as higher self-esteem and inner strengths after the CUP training. Moreover, educators identified the inmates’ progress in soft skills through the training. These findings highlight the protective role of prison psychoeducation in inmates’ well-being, employability, reintegration, and crime desistance.