Ανακοινώνεται Νέο Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ανακοινώνει νέο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων εισδοχής στον κλάδο: “Θεολογία, 4 έτη πτυχίο”.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να “κατεβάσουν” τη σχετική αίτηση και τις οδηγίες από την ιστοσελίδα της Σχολής.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η διενέργεια συνεντεύξεων, η τελική αξιολόγηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου και όχι αργότερα από το τέλος της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου.