3ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θ.Σ.Ε.Κ. (Διάλεξη Αναπλ. Καθ. Σουλτάνας Λάμπρου “Ἡ χρήση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στὴ διδασκαλία γιὰ τὴ θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία”)

3ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θ.Σ.Ε.Κ. (Διάλεξη Αναπλ. Καθ. Σουλτάνας Λάμπρου “Ἡ χρήση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στὴ διδασκαλία γιὰ τὴ θεία καὶ ἀνθρώπινη σοφία”)

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βιντεοσκοπημένη διάλεξη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Σουλτάνας Λάμπρου (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, Α.Π.Θ.) με τίτλο “Ἡ χρήση τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπό τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ στή διδασκαλία γιά τή θεία και ἀνθρώπινη σοφία” στον πιο κάτω σύνδεσμο. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2021 στο πλαίσιο του θεσμού της Θ.Σ.Ε.Κ. “Πολιτιστικό Απόβραδο” προς τιμή της εορτής των Τριών Ιεραρχών.

Διάλεξη