Επιτυχής ολοκλήρωση του 18ου Πολιτιστικού Μεσημεριού

Επιτυχής ολοκλήρωση του 18ου Πολιτιστικού Μεσημεριού

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 το 18ο Πολιτιστικό Μεσημέρι της ΘΣΕΚ με τίτλο

«Η ορθόδοξη θεολογία στη σύγχρονη κοινωνία».

Οι τρεις ομιλητές (Αρχιμ. Nathanael Neacsu, Πρωτ. Ιon Vicovan και Πρωτ. Dan Sandu) από το Πανεπιστήμιο Alexandru Ioan Cuza στο Iάσιο της Ρουμανίας αναφέρθηκαν στη θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ρουμανίας, όπως επίσης και στον κομβικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία σε έναν εκκοσμικευμένο κόσμο.

Οι τρεις ομιλητές επισκέφθηκαν τη ΘΣΕΚ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus και εκτός από την ανοικτή διάλεξη στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Μεσημεριού της Σχολής, δίδαξαν και κάποια μαθήματα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας.