Υπογραφή του Πιστοποιητικού Καταχώρισης

Υπογραφή του Πιστοποιητικού Καταχώρισης

Υπογραφή του Πιστοποιητικού Καταχώρισης στο Μητρώο Ι.Σ.Τ.Ε. από τον ΥΠΠ κ. Κώστα Καδή.