Υποβολή της «Δήλωσης για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Υποβολή της «Δήλωσης για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Υποβολή της «Δήλωσης για Ίδρυση και Λειτουργία Ιδιωτικής Σχολής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Επέτειος χειροτονίας του Μακαριωτάτου.