Υποβολή στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. αίτησης/Έκθεσης Αυτοαναφοράς

Υποβολή στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. αίτησης/Έκθεσης Αυτοαναφοράς

Υποβολή στον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. αίτησης/Έκθεσης Αυτοαναφοράς (Έντυπο αρ. 200.1) για αξιολόγηση-πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών με την επωνυμία: «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)». H αίτηση αυτή είναι καταχωρισμένη στο φάκελο του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.: 7.14.248.001.