Συνάντηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ. με τους κ. Θωμά Μπάμπαλη και κ. Χάρη Μπαμπούνη

Συνάντηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ. με τους κ. Θωμά Μπάμπαλη και κ. Χάρη Μπαμπούνη

Συνάντηση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Θ.Σ.Ε.Κ. με τους κ. Θωμά Μπάμπαλη, Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α. και κ. Χάρη Μπαμπούνη, Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α. για συνεργασία με τη Θ.Σ.Ε.Κ.