Συμμετοχή του Επίκουρου Καθ. Λειτουργικής Αρχιμ. Γρηγορίου Ιωαννίδη σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή του Επίκουρου Καθ. Λειτουργικής Αρχιμ. Γρηγορίου Ιωαννίδη σε διεθνές συνέδριο

Ο Επίκουρος Καθηγητής Λειτουργικής, Αρχιμ. Γρηγόριος Ιωαννίδης, θα συμμετάσχει με ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Greek Books in the Sixteenth Century: Between Venice and the Eastern Mediterranean”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 15 μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2023 στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Tμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Παν. Κύπρου και το Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi di Torino.

Η ανακοίνωση του π. Γρηγορίου έχει τον τίτλο “The History of the Cypriot Archieratikon Euchologion. Rome, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini greco 390”.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου και τους Ομιλητές μπορείτε να βρείτε στο Τετράδιο του Συνεδρίου.