Συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Semeli” – Προκαταρκτική συνάντηση εταίρων

Συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. στο Ερευνητικό Πρόγραμμα “Semeli” – Προκαταρκτική συνάντηση εταίρων

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020, στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, προκαταρκτική συνάντηση των τεσσάρων εταίρων από την Κύπρο του Ερευνητικού Προγράμματος «Semeli» που έλαβε έγκριση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+ KA2 (Call: EACEA/34/2019 – Social inclusionand common values: the contribution in the field of education and training). To Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από κοινοπραξία εταίρων που προέρχονται από πέντε χώρες της Ευρώπης (Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Λετονία και Ισπανία). Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η Θεολογική Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, που είχε σημαντική συνεισφορά στον σχεδιασμό του Προγράμματος, συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως εταίρος.  Άλλοι εταίροι από την Κύπρο είναι η εταιρεία Enoros Consulting Ltd και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης (Τμήμα Φυλακών). Οι εταίροι από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες είναι το Athens Lifelong Learning Institute από την Ελλάδα, η Asociatia de Terapie Familiala si de Cuplu Timisoara (ATFCT) από  τη Ρουμανία, ο Associació Social Andròmines  από την Ισπανία και ο EPPEA Association από τη Λετονία.

Το Πρόγραμμα «Semeli» έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του αποκλεισμού της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των νεαρών κρατουμένων από τα ψηφιακά μέσα. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, το Πρόγραμμα σκοπεύει να διευρύνει τις γνώσεις και δεξιότητες των νεαρών κρατουμένων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Ενημέρωσης (Τ.Π.Ε.) και να ενισχύσει τον γραμματισμό τους σχετικά με τα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Για την εκπαίδευση των κρατουμένων και των εργαζομένων των σωφρονιστικών ιδρυμάτων θα υιοθετηθούν σύγχρονες και ολιστικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν την ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευομένων, τα παιχνίδια ρόλων, τη συμμετοχική δημιουργία, τη συνεργατική μάθηση κ.ά. Παράλληλα με τον πρωτογενή στόχο αύξησης γνώσεων και δεξιοτήτων αναμένεται να προκύψουν και δευτερογενή οφέλη για τους συμμετέχοντες, όπως η βελτίωση των πιθανοτήτων εύρεσης εργασίας, η μείωση των πιθανοτήτων επιστροφής στην παραβατικότητα, η ομαλότερη αφομοίωση στην κοινωνία μετά τον εγκλεισμό και ο σεβασμός των κοινών αξιών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής γνώσεων και καλών πρακτικών που θα προκύψουν από τη συνεργασία των εταίρων, η κοινοπραξία φιλοδοξεί να δημιουργήσει και να υλοποιήσει καινοτόμες πρακτικές που θα προωθούν τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση και τον κοινό κώδικα αξιών της Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα “Semeli” θα συνεισφέρει στον στόχο της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων ψηφιακά αποκλεισμένων ομάδων, μέσα από τη συνεργασία οργανισμών από τους χώρους της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, της έρευνας, των επιχειρήσεων και της άτυπης εκπαίδευσης (όπως οι φυλακές).

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα θα αρχίσει επίσημα τις εργασίες του την 1η Δεκεμβρίου 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.