Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Tην Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 η Μαρία Παύλου, Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη ΘΣΕΚ, συμμετείχε με ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο “Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί”, που διοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ανακοίνωση, η οποία έφερε τον τίτλο “Αρχαία ελληνικά: χαμένο παιχνίδι ή δυναμική ευτοπία; Σκέψεις, εισηγήσεις και προβληματισμοί για μια πιο πολυτροπική προσέγγιση”, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθηκε στο πλαίσιο μαθήματος αρχαίων ελληνικών σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/18. Η έρευνα εξέταζε τις εμπειρίες και τις αντιδράσεις των φοιτητών στη μέθοδο αξιολόγησης που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος και η οποία είχε σχεδιαστεί βάσει των 36 μαθησιακών αρχών του James Paul Gee.

 

Περίληψη ανακοίνωσης

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και την Κύπρο και το οποίο υπόκειται σε συνεχείς αναθεωρήσεις. Η ανακοίνωση επικεντρώνεται στα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθηκε στο πλαίσιο μαθήματος αρχαίων σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017/18. Η μέθοδος αξιολόγησης του μαθήματος, το οποίο είχε ως θεματική τη λυρική ποίηση της αρχαϊκής περιόδου (7ος-5ος αι. π.Χ.) σχεδιάστηκε με βάση τις 36 αρχές υπό τις οποίες, σύμφωνα με τον James Paul Gee (What video games have to teach us about learning and literacy), διενεργείται η μάθηση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Η έρευνα αποσκοπούσε στο να εξετάσει την πρόσληψη των εναλλακτικών και πολυτροπικών αυτών μεθόδων αξιολόγησης από τους φοιτητές, το λεκτικό που θα χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν τις μεθόδους αυτές και τις διαφορές που θα εντόπιζαν σε σχέση με παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν και την απόλαυση της μαθησιακής διαδικασίας. Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας υιοθετήθηκε η φαινομενολoγική προσέγγιση και η διενέργεια ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 10 φοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα. Από τις απαντήσεις των φοιτητών προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία καταδεικνύουν ότι ο κατά βάση παραδοσιακός και γραμματικοκεντρικός τρόπος με τον οποίο συνεχίζουν να διδάσκονται και να αξιολογούνται τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών στον 21ο αιώνα σε πολλές περιπτώσεις καθιστά τα αρχαία κείμενα από δυναμικές ευτοπίες σε άγονες δυστοπίες, οι οποίες πόρρω απέχουν από τις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας.