Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο

Η Καθηγήτρια της Θ.Σ.Ε.Κ. Βελουδία Σιδέρη-Παπαδοπούλου έλαβε μέρος με ανακοίνωση στο ετήσιο Συνέδριο της European Academy of Religion, που πραγματοποιήθηκε στη Bolognaτης Ιταλίας μεταξύ 4-7 Μαρτίου 2019. Το θέμα της ανακοίνωσής της κ. Παπαδοπούλου ήταν “The Rise of Monotheism in Ancient Israel” και εντάχθηκε στη θεματική “One God versus polytheism”.