Σεμινάριο “MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα” στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Σεμινάριο “MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα” στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σεμινάριο για τους φοιτητές και το προσωπικό της Σχολής με τίτλο MediaCoach: Υποστηρίζοντας την Παιδεία για τα Μέσα . Το σεμινάριο, το οποίο περιλαμβάνει 5 δια ζώσης και 5 εξ αποστάσεως τρίωρες συναντήσεις, διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «European MediaCoachInitiative – EMCI» (Erasmus+, Key Action 3). Την εκπαίδευση των συμμετεχόντων έχουν αναλάβει η Δρ Χάρις Ξιναρή (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), ο Δρ Θωμάς Φωτιάδης και η Δρ Νάγια Στυλιανίδου (Επιστημονικοί Συνεργάτες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EMCI αποσκοπεί στο να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έχουν επαφή με νέους (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς, μέλη οργανώσεων σχετικών με τη νεολαία, λειτουργούς και επαγγελματίες σε τομείς που σχετίζονται με τη νεολαία), προκειμένου να είναι σε θέση να προωθούν την ενδυνάμωση της νεολαίας στην αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας. Αυτή η ενδυνάμωση περιλαμβάνει την καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των μαθητών και των νέων γενικότερα γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τα Μέσα, έντυπα ή ηλεκτρονικά, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας της Θ.Σ.Ε.Κ. να παρέχει στα μέλη του διοικητικού προσωπικού και σε όλους τους φοιτητές της τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, μετά από συνεννόηση με τους συντονιστές του εν λόγω Προγράμματος, διευθετήθηκε ώστε η Θεολογική Σχολή να φιλοξενήσει στους χώρους της μια από τις τέσσερις προγραμματισμένες σειρές σεμιναρίων προς διευκόλυνση της συμμετοχής των φοιτητών και του προσωπικού της. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν συνολικά 20 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ., όπως επίσης και 5 μέλη του διοικητικού προσωπικού.  Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος «MediaCoach» από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τα πρότυπα του διπλώματος που απονέμεται από τον Ολλανδικό οργανισμό που εισήγαγε αυτό τον θεσμό.