Σεμινάριο Μεθοδολογίας

Σεμινάριο Μεθοδολογίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, ώρα 13:30-18:00, Σεμινάριο Μεθοδολογίας από τον Δρα Ανάργυρο Αναπλιώτη, Επίκουρο Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Το σεμινάριο οργανώθηκε από το Γραφείο Έρευνας της Θ.Σ.Ε.Κ. με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών της Σχολής. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου έμφαση δόθηκε στη σύνταξη παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών, όπως επίσης και στη δομή εργασιών, ενώ οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τα όσα λέχθηκαν στην πράξη.