Δημοσιογραφική Κάλυψη της Πρώτης Τελετής Αποφοίτησης της Θ.Σ.Ε.Κ. από το Οmega News