Πρωτ. Σωκράτης Ιωάννου Ανδρέου

Πρωτ. Σωκράτης Ιωάννου Ανδρέου

Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
  Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
 • Τηλέφωνο: 22443055
 • Φαξ: 22443050
 • Email: s.andreou@theo.ac.cy

Προφίλ:

πρωτ. Σωκράτης Ιωάννου Ανδρέου

O π. Σωκράτης Ανδρέου είναι διδάκτωρ Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικός συνεργάτης της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. Διδάσκει το επιλεγόμενο μάθημα: «Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας». Πρόσφατα έχει ολοκληρώσει και δημοσιεύσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα σε Πατερικά κείμενα της Πρώιμης Βυζαντινής Γραμματείας. Είναι συνάμα ειδικός επιστήμονας διδασκαλίας στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο μάθημα των θρησκευτικών. Τα τελευταία ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την Βυζαντινή Λογοτεχνία και τη Χριστιανική Φιλοσοφία.

 

Εκπαίδευση:

Μεταδιδακτορικό Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2021

Διδακτορικό Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2017

Μεταπτυχιακό Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2011

Πτυχίο Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2008

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Πατερική Θεολογία: Πρόκειται για πεδίο έρευνας και μελέτης που ανέβασα σε υψηλά επίπεδα ήδη από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Συνεχείς ενασχόληση και εντρύφηση στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές.
 • Δογματική Θεολογία: Πρόκειται για τον ειδικό κλάδο της Πατερικής Θεολογίας και ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η πατερική έκφραση και ζωή αποτυπώνεται και ορίζεται μέσα από το δόγμα και την πίστη στον Τριαδικό Θεό.
 • Ποιμαντική Θεολογία: Η έρευνα και μελέτη των πατερικών κειμένων, αλλά και της δογματικής διδασκαλίας, δεν είναι απλά μια γνωσιολογική διεργασία ή κάποια ιστορικο-κειμενική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων. Η ζωντάνια του πατερικού λόγου και η αλήθεια της ευαγγελικής πράξης στη ζωή των πατέρων, επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται στα ιερατικά και ποιμαντικά μου καθήκοντα, δίδοντας ξεχωριστή δυναμική στους θεολογικούς και υπαρξιακούς προβληματισμούς των συνανθρώπων μας.
 • Βυζαντινή Λογοτεχνία και Χριστιανική Φιλοσοφία: Η Πατερική θεολογία σχετίζεται άρρηκτα με τη Φιλοσοφική έκφραση και σκέψη. Οι πλείστοι πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς σπούδασαν τη φιλοσοφία, έγιναν σπουδαίοι ρήτορες και χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία, τη λογική και την εκφραστική δυναμική της ως μέσο για πιο αποτελεσματική και επιστημονική αντιμετώπιση των διάφορων προβλημάτων: υπαρξιακών, οντολογικών, γνωσιοθεωρητικών, μεταφυσικών, ηθικών κ.α.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

 • «Doctrine and identity in Latin-ruled Cyprus (15th-16th centuries). The Filioque controversy as doctrinal boundary between Orthodox and Latins». 6-7 May (Υπό έκδοση σε διεθνές Γερμανικό Περιοδικό)
 • «Οι ψυχικές και σωματικές αισθήσεις του ανθρώπου σε κείμενα φιλοκαλικών πατέρων», Εκκλησιαστικός Κήρυκας, Τόμος ΚΗ΄, Λάρνακα 2022.
 • «Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Χριστολογικές προσεγγίσεις στους δύο υμνολογικούς κανόνες της εορτής των Χριστουγέννων» στο βιβλίο: Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης, επιμ. Γεώργιος Κορρές, Αφιέρωμα στον καθηγητή Μανόλη Μαρμαρά, Μυτιλήνη 2018.
 • «Άγιος Κασσιανός και η περί των οκτώ παθών διδασκαλία» Εκκλησιαστικός κήρυκας, Τόμ. 24ος , Λάρνακα 2018.
 • «Η πνευματική ζωή. Σπουδή στη θεολογική σκέψη του αββά Κασσιανού του Ρωμαίου», Journal of Regional & Socio-Economic Issues.
 • «Τα εκκλησιολογικά και ποιμαντικά χαρακτηριστικά της θεολογικής σκέψης του οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου», Journal of Regional & Socio-Economic Issues, Vol. 7, Issue 3, September
 • «Ο αγώνας της εκκλησίας για την ανθρώπινη ελευθερία: Μάξιμος ο Ομολογητής, Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός» Εκκλησιαστικός κήρυκας, Τόμ. 15ος, Λάρνακα 2009.