Πρωτ. Σωκράτης Ιωάννου Ανδρέου

Πρωτ. Σωκράτης Ιωάννου Ανδρέου

Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό
  • Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου
    Ισοκράτους 1-7, 1016 Λευκωσία, Κύπρος
  • Τηλέφωνο: 22443055
  • Φαξ: 22443050
  • Email: s.andreou@theo.ac.cy

Προφίλ:

O π. Σωκράτης Ανδρέου είναι διδάκτωρ Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικός συνεργάτης της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου. Διδάσκει το επιλεγόμενο μάθημα: «Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Θεολογίας».

Εκπαίδευση:

Διδακτορικό Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2017

Μεταπτυχιακό Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2011

Πτυχίο Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2008

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Πατερική Θεολογία: Πρόκειται για πεδίο έρευνας και μελέτης που ανέβασα σε υψηλά επίπεδα ήδη από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Συνεχείς ενασχόληση και εντρύφηση στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές μου σπουδές.
  • Δογματική Θεολογία: Πρόκειται για τον ειδικό κλάδο της Πατερικής Θεολογίας και ο οποίος έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς η πατερική έκφραση και ζωή αποτυπώνεται και ορίζεται μέσα από το δόγμα και την πίστη στον Τριαδικό Θεό.
  • Ποιμαντική Θεολογία: Η έρευνα και μελέτη των πατερικών κειμένων, αλλά και της δογματικής διδασκαλίας, δεν είναι απλά μια γνωσιολογική διεργασία ή κάποια ιστορικο-κειμενική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων. Η ζωντάνια του πατερικού λόγου και η αλήθεια της ευαγγελικής πράξης στη ζωή των πατέρων, επικαιροποιείται και αναπροσαρμόζεται στα ιερατικά και ποιμαντικά μου καθήκοντα, δίδοντας ξεχωριστή δυναμική στους θεολογικούς και υπαρξιακούς προβληματισμούς των συνανθρώπων μας.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση άρθρου: «Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Χριστολογικές προσεγγίσεις στους δύο υμνολογικούς κανόνες της εορτής των Χριστουγέννων» στο βιβλίο: Χωρικός Σχεδιασμός και Τοπική Ανάπτυξη: Θεωρία, Πολιτικές και Μελέτες Περίπτωσης, επιμ. Γεώργιος Κορρές, Αφιέρωμα στον καθηγητή Μανόλη Μαρμαρά, Μυτιλήνη 2018.

Δημοσίευση άρθρου: «Άγιος Κασσιανός και η περί των οκτώ παθών διδασκαλία» Εκκλησιαστικός κήρυκας, Τόμ. 24ος , Λάρνακα 2018.

Δημοσίευση άρθρου: «Η πνευματική ζωή. Σπουδή στη θεολογική σκέψη του αββά Κασσιανού του Ρωμαίου», Journal of Regional & SocioEconomic

Δημοσίευση άρθρου: «Τα εκκλησιολογικά και ποιμαντικά χαρακτηριστικά της θεολογικής σκέψης του οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου», Journal of Regional & SocioEconomic Issues, Vol. 7, Issue 3, September 2017.

Δημοσίευση άρθρου: «Ο αγώνας της εκκλησίας για την ανθρώπινη ελευθερία: Μάξιμος ο Ομολογητής, Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός» Εκκλησιαστικός κήρυκας, Τόμ. 15ος, Λάρνακα 2009.