Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου

Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου

Επίσκεψη και ξενάγηση του Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου στον χώρο της Σχολής.