Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα” (2 έτη/ 120 ECTS)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα” (2 έτη/ 120 ECTS)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.) δέχεται αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών(ΜΠΣ) «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» (2 Έτη/120 ΕCTS, Μάστερ).
Αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)
• Δίδακτρα 3.600€ ετησίως ή 60€ ανά ECTS
• Δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας αριστείας και διακρίσεων από τη Σχολή μέχρι και 2.000€ για το πρώτο έτος σπουδών και μέχρι 1.000€ για το δεύτερο έτος σπουδών.
• Παροχές οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές από πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.
• Δυνατότητα διεκδίκησης Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας μέχρι 3420€.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλ. (+357) 22 443066 ή/και να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση admissions@theo.ac.cy ή/και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy/.