Μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Convicts Upskilling Pathways (CUP)

Μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Convicts Upskilling Pathways (CUP)

Τα μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ.  Δρ. Όλγα- Σολομώντος Κουντούρη και Μαρία Πετρίδου σε συνεργασία με το  Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Φυλακών Κύπρου συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Convicts Upskilling Pathways (CUP). Το CUP είναι ένα τριετές πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης δεξιοτήτων με στόχο τον σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης προγραμμάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων των κρατουμένων με σκοπό τη μόνιμη εργασιακή τους αποκατάσταση. Οι εκπαιδεύσεις του CUP θα λάβουν χώρα σε 6 ευρωπαϊκές φυλακές σε Ελλάδα (3), Κύπρο (1), Ιταλία (1) και Ολλανδία (1) και θα συμμετάσχουν σε αυτές πάνω από 150 κρατούμενοι.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CUP, τα μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ.  συμμετείχαν σε τριήμερη (29 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2021) εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις ενότητες του προγράμματος. Παράλληλα, από τον Ιούλιο 2021 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 ανέπτυξαν το πρωτόκολλο του εκπαιδευτικού προγράμματος αποκατάστασης για ανάπτυξη τεχνικών, βασικών και απαλών (soft) δεξιοτήτων των κρατουμένων, το οποίο θα θέσουν σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022 στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου. Τέλος, τα μέλη της Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχουν σε πολλές διαδικτυακές συναντήσεις με τους εταίρους συνομιλώντας για τα θέματα όπως η συνηγορία (advocacy) για τα δικαιώματα των φυλακισμένων στην Εκπαίδευση, αλλά και για οργανωσιακά θέματα του προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του CUP θα δημιουργηθεί ένας οδηγός για καλές πρακτικές συνηγορίας των δικαιωμάτων των φυλακισμένων στην εκπαίδευση και στην εργασία εντός και εκτός φυλακών.