Λουίζα Μιχαήλ

louiza-michael

Λουίζα Μιχαήλ

Ονομάζομαι Λουίζα Μιχαήλ. Είμαι απόφοιτος Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισα τις Μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση του Τμήματος Ψυχολογίας, τις οποίες ολοκλήρωσα με Άριστα.

Ασχολούμαι με τη Ψυχοεκπαίδευση παιδιών και εφήβων και η ειδίκευση μου στη Σχολική Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, εστιάζει σε Συμβουλευτικές διαδικασίες προσωπικής ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων οι οποίες είναι χρήσιμες για την Προσωπική και Επαγγελματική πορεία των Συμβουλευομένων, καθώς και στην ενδυνάμωσή τους για αυτονόμηση και αυτοδιαχείριση.

Από το  2012 εργάζομαι ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων στο Ανοικτό Σχολείο Δήμου Λάρνακας. Επιπλέον από το 2016 εργάζομαι ως Σχολική Σύμβουλος και Σύμβουλος Επαγγελματικής Αγωγής στο Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, «Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ξεκίνησα τη φοίτησή μου, στο νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα».