Η Μύρια Βασιλείου, πρόεδρος της ΠΟΕΔ, στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Η Μύρια Βασιλείου, πρόεδρος της ΠΟΕΔ, στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Τη Δευτέρα 18/04/2024 στα πλαίσια των Σεμιναρίων: Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας στην Κοινότητα, του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα» πραγματοποιήθηκε σεμινάριο από την κ. Μύρια Βασιλείου, πρόεδρο της ΠΟΕΔ, με θέμα «Ευκαιρίες, προβλήματα και λύσεις στην Εκπαίδευση στην Κύπρο με έμφαση στη Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση».

Η κ. Βασιλείου συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις προκλήσεις και προοπτικές που υπάρχουν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο, όπου συγκεκριμένα τόνισε ότι κάθε πρόκληση που προκύπτει, αντιμετωπίζεται με τέτοιο τρόπο δίνοντας μια καινούρια προοπτική στη θέσπιση νέων μεταρρυθμίσεων.

Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στη ανάγκη για ένα Συμπεριληπτικό Σχολείο, λόγω της μεγάλης διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού που υπάρχει μέσα στα σχολείο. Ο πληθυσμός αυτός ολοένα και διαφοροποιείται και αναφέρεται σε μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία, ή και σε μαθητές με συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες.

Οι προκλήσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αρκετές όπως τόνισε η κ. Βασιλείου είτε αφορούν τις διάφορες απαιτήσεις που προκύπτουν από την κοινωνία και την οικογένεια, την αύξηση των καθηκόντων των δασκάλων και παράλληλα την υποστελέχωση των υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών, είτε ακόμη και την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ύπαρξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάθε πρόκληση που προκύπτει έχει και την ανάλογη συνέπεια και αυτές αφορούν το κύρος των εκπαιδευτικών, την πτώση στην ποιότητα της διδασκαλίας κ.ά.

Τέλος, σημειώθηκαν οι θέσεις της ΠΟΕΔ τόσο σε μακροεπίπεδο όσο και σε μικροεπίπεδο. Μερικές από τις θέσεις σε μακροεπίπεδο, αφορούν τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, τη στήριξη σχολικών μονάδων, διευθυντών/ διευθυντριών και εκπαιδευτικών κ.ά. Σε μικροεπίπεδο, καλό θα ήταν να γίνει αντιστοίχιση των εξωδιδακτικών καθηκόντων με ανάλογο χρόνο, η πλήρης στελέχωση σε Γραμματειακό Προσωπικό.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ευχαριστεί θερμά την κ. Βασιλείου για την παρουσίασή της και το εποικοδομητικό σεμινάριο που παραχώρησε σε φοιτητές, διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό.