Η Θ.Σ.Ε.Κ. εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEMELI: Socially Excluded youth of MEdia LIteracy

Η Θ.Σ.Ε.Κ. εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEMELI: Socially Excluded youth of MEdia LIteracy

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 η εναρκτήρια Διαδικτυακή Παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου SEMELI: Socially Excluded youth of MEdia LIteracy. Στο έργο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Erasmus+, και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 3, συμμετέχουν εταίροι από πέντε χώρες: την Κύπρο (Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου, Enoros Consulting Ltd, Τμήμα Φυλακών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και συντονιστής του προγράμματος), την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη Λετονία.

Το πρόγραμμα SEMELI ξεκίνησε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2020. Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού κοινωνικά και γεωγραφικά περιθωριοποιημένων νεαρών κρατουμένων (16-35 ετών) από τα ψηφιακά μέσα και τα ΜΜΕ, μέσα από μια σύγχρονη και ολιστική μαθησιακή προσέγγιση. Εκτός από την καλλιέργεια τέτοιων δεξιοτήτων στην περιθωριοποιημένη ομάδα των φυλακισμένων, το Πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει επίσης το προσωπικό των φυλακών, ώστε  να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για την ενδυνάμωση των νέων φυλακισμένων και την προώθηση του γραμματισμού για τα ΜΜΕ.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν: (i) ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, (ii) η Ανώτερη Λειτουργός του Τμήματος Φυλακών κ. Αθηνά Δημητρίου, (iii) o Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρης και (iv) o Γενικός Διευθυντής της Enoros Consulting Ltd κ. Κωνσταντίνος Κλουδάς.

Ακολούθησε η παρουσίαση του Ερευνητικού Έργου από τον συντονιστή του προγράμματος Δρα Μάριο Βρυωνίδη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και τη Δρα Όλγα Σολομώντος – Κουντούρη (υπεύθυνη του προγράμματος για τη Θ.Σ.Ε.Κ.)

Όπως τόνισε ο Διευθυντής της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου, Πρωτοπρεσβύτερος Κυπριανός Κουντούρης: «Η συμμετοχή στο έργο «SEMELI» έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία για τη Θ.Σ.Ε.Κ., καθώς το SEMELI είναι το πρώτο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου η Θ.Σ.Ε.Κ. συμμετέχει ως επίσημος εταίρος. Ως εκ τούτου, η Θ.Σ.Ε.Κ. δεσμεύεται ότι θα παρέχει πλήρη στήριξη στο πρόγραμμα και θα κάνει κάθε δυνατή ενέργεια που θα διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή του. Η επιθυμία εξάλλου για κοινωνική προσφορά αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της Θ.Σ.Ε.Κ., και βασικό μέρος της φιλοσοφίας της. Ο στόχος του προγράμματος SEMELI για στήριξη νεαρών κρατουμένων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση είναι απόλυτα συμβατός με τον οριζόντιο στόχο της Θ.Σ.Ε.Κ. για κοινωνική συνεισφορά και ενεργό πολιτότητα προς όφελος της κοινότητας, τόσο σε τοπικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο. Θεωρούμε πως η επιτυχία είναι δεδομένη, καθώς η συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. στο πρόγραμμα SEMELI θα αξιοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία του ακαδημαϊκού προσωπικού στην υλοποίηση πολλών και διαφορετικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων.»

Η διαδικτυακή εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο ευρύ κοινό και προσέλκυσε πλήθος ενδιαφερομένων, που ήθελαν να ενημερωθούν για τους στόχους και την πορεία του προγράμματος.