Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα: Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα: Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θ.Σ.Ε.Κ.

Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα: Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου

Έχει εγκριθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 20.5.2019, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: «Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of Psychology and Counselling in the Community (2 Years/ 120 ECTS, MA]. Το νέο ΜΠΣ είναι ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότηταείναι μοναδικό και το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο. Στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών σε κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, υπηρεσίες, ώστε να τους προσφέρει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εφαρμογή σύγχρονων θεωριών ψυχολογίας και ερευνητικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων ψυχολογίας  και συμβουλευτικής, σε πραγματικά προβλήματα ατόμων και ομάδων, καθώς και να  οργανώνουν το κοινοτικό και κοινωνικό έργο μιας ενορίας ή ενός οργανισμού.

Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται:

(α) σε άτομα τα οποία εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς, ιδρύματα, κοινότητες, δήμους ή και άλλες σχετικές υπηρεσίες.

(β) σε άτομα που υπηρετούν ή θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους  στις εκκλησιαστικές κοινότητες (κληρικούς και λαϊκούς).

(γ) σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολεία, ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ή σε εκπαιδεύσεις, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες αγωγής υγείας, προγράμματα παρέμβασης πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ., εκφοβισμού, παραβατικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων κ.λπ.).

(δ) σε άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Τηλέφωνο: 22443066

e-mail: admissions@theo.ac.cy, info@theo.ac.cy

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράμματος:

Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη

e-mail: o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy