Επιστολή της ΔΑΑΕ

Επιστολή της ΔΑΑΕ

Επιστολή της ΔΑΑΕ προς τον Ιδρυτή της Σχολής με την οποία τον ενημερώνει ότι η υπό εγγραφή Σχολή χρειάζεται να υποβάλει νέα τροποποιημένη δήλωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΤΕ), η οποία και υπεβλήθη.