Επίσκεψη των Λειτουργών Πολεοδομίας του Δήμου Λευκωσίας και του ΤΠΟ

Επίσκεψη των Λειτουργών Πολεοδομίας του Δήμου Λευκωσίας και του ΤΠΟ

Επίσκεψη των Λειτουργών Πολεοδομίας του Δήμου Λευκωσίας και του ΤΠΟ κ. Αθηνάς Παπαδοπούλου και κ. Έλενας Σοφιανού και ξενάγησή τους στη Σχολή από τον Διευθυντή.