Επίσκεψη Γιώργου Κουτρομάνου στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Επίσκεψη Γιώργου Κουτρομάνου στη Θ.Σ.Ε.Κ.

Ο Δρ Γεώργιος Κουτρομάνος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», επισκέφθηκε τη Θ.Σ.Ε.Κ. στις 11.11.2019. Η επίσκεψη έγινε μέσα στο πλαίσιο φιλικών σχέσεων και ερευνητικής συνεργασίας του κ. Κουτρομάνου και τον Διευθυντή της Σχολής π. Κυπριανό Κουντούρη.