Επίσημη έναρξη προσφοράς  του μοναδικού πιστοποιημένου από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας, που προσφέρεται στην Κύπρο

Επίσημη έναρξη προσφοράς  του μοναδικού πιστοποιημένου από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας, που προσφέρεται στην Κύπρο

Επίσημη έναρξη προσφοράς  του μοναδικού πιστοποιημένου από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ  

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας,

που προσφέρεται στην Κύπρο

 

Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 Έτος / 90 ECTS, MA)”

Η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου ανακοινώνει επίσημα την έναρξη προσφοράς του μοναδικού πιστοποιημένου από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ (Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης) Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας, που προσφέρεται στην Κύπρο, από τον Σεπτέμβριο 2024.

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά την 105η Σύνοδο του στις 15/04/2024, στη βάση του Άρθρου (20)(2)(στ)(i)
των «περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμων» του 2015 έως 2021 [Ν. 136 (Ι)/2015 – Ν. 132(Ι)/2021], και με βάση την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και των παρατηρήσεων του ιδρύματός  επί της έκθεσης, αποφάσισε ότι το πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται με γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική. Ως έναρξη της πιστοποίησης θεωρείται η έναρξη του Χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 και παύει να είναι σε ισχύ με την λήξη Εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2028-2029. Η Πιστοποίηση από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ αναρτήθηκε ήδη στην ιστοσελίδα του Φορέα (Πιστοποιημένα Προγράμματα Επιπέδου Μάστερ (dipae.ac.cy)). Βάσει των στοιχείων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙΠΑΕ, κατά την περίοδο Πιστοποήσης (105η Σύνοδος, 15/04/2024), το ΜΠΣ της Θ.Σ.Ε.Κ. “Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο (1.5 Έτος / 90 ECTS, MA)”, αποτελεί το μοναδικό Πιστοποιημένο από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΑ) στον τομέα της Θεολογίας, που προσφέρεται στην Κύπρο, αφού το έτερο Πιστοποιημένο ΜΠΣ Θεολογίας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα – πρβλ. κατωτέρω – έχει λήξη ισχύος το Εαρινό Εξάμηνο 2024 (και το εν λόγω Τμήμα έχει ήδη τερματίσει τη λειτουργία του προ διετίας).

 

Η Θ.Σ.Ε.Κ. ανοίγει τις πύλες της σε ενδιαφερόμενους πτυχιούχους Θεολογίας ή/και σε πτυχιούχους από τους χώρους των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και των Πολιτικών Επιστημών, καλώντας τους να υποβάλουν έγκαιρα την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 15η  Ιουλίου 2024.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ορθόδοξη Θεολογία στην Ανατολική Μεσόγειο» (1.5 έτος/90 ECTS, Μάστερ).