Ενεργή Συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. στις εκπαιδεύσεις νεαρών κρατουμένων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEMELI: Socially Excluded youth of MEdia LIteracy, στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου

Ενεργή Συμμετοχή της Θ.Σ.Ε.Κ. στις εκπαιδεύσεις νεαρών κρατουμένων για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEMELI: Socially Excluded youth of MEdia LIteracy, στις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου

 

Πιστή στο όραμα της για προσφορά στην κοινότητα και στη μείωση του στίγματος των ευάλωτων ομάδων, η Θ.Σ.Ε.Κ. συνεργάζεται για ακόμη μια φορά με τις Κεντρικές Φυλακές Κύπρου.

Την Tρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, άρχισε η εφαρμογή των μαθημάτων για κρατούμενους στα πλαίσια του εκπαιδευτικού ευρωπαικού προγράμματος SEMELI. Τα μαθήματα διεξάγονται 2 φορές τη εβδομάδα, και θα έχουν διάρκεια 2.5 μηνών, από τις 15 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 20 Απριλίου 2022.

 Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ., με τη βοήθεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της Θ.Σ.Ε.Κ., διεξάγουν τις εκπαιδεύσεις. Τα μαθήματα έχουν ως στόχο την ενημέρωση των κρατουμένων για τη χρήση και την προστασία από το διαδίκτυο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την εκπαίδευση τους  στο μιντιακό γραμματισμό, την κριτική αξιολόγηση των πηγών ενημέρωσης καθώς και την εξοικείωση τους με καινούριες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική. Τέλος, οι κρατούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν εμπειρικά με ανθρώπους-πρότυπα, οι οποίοι, ενώ είχαν δυσκολίες στη ζωή τους, έχουν καταφέρει με τη χρήση της τεχνολογίας να επιτύχουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των κρατουμένων είναι θετική και φαίνεται να διασκεδάζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αφού ανταλλάζουν συνεχώς σκέψεις και ιδέες.