Εμπερίστατης οικογένειας

Οικονομική ενίσχυση είναι δυνατό να παρέχεται σε φοιτητές με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Η «Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου» προσφέρει μερική απαλλαγή διδάκτρων σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ανεξάρτητα από την ακαδημαϊκή τους επίδοση. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης δύναται να καθορίζει η Επιτροπή Υποτροφιών.
Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα συμπληρώνουν το έντυπο «Αίτηση για Οικονομική Ενίσχυση» και το υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται και από τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας.

Υποχρεώσεις φοιτητών που λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Σχολής, φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση να εκπροσωπούν την Σχολή σε επισήμους εορτασμούς, εκκλησιασμούς, παρελάσεις κτλ. όταν τους ζητηθεί.