Εκλογή του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Λέκτορα

Εκλογή του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Λέκτορα

Εκλογή του Αρχιμ. π. Γρηγόριου Ιωαννίδη στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική».