Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εδώ θα βρείτε τη δήλωση συμμετοχής στα σεμινάρια Επιμόρφωσης του Ιερού Κλήρου. Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.