Εισερχόμενοι φοιτητές

Οι ενδιαφερόμενοι εισερχόμενοι φοιτητές για να μπορούν να αιτηθούν να πραγματοποιήσουν ένα ή δύο εξάμηνα στη Θ.Σ.Ε.Κ. πρέπει να φοιτούν ήδη σε ένα από τα Πανεπιστήμια/εταίρους της.

Οφέλη από τη φοίτηση στη Θ.Σ.Ε.Κ. για τους εισερχόμενους φοιτητές:

 • Θα έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν στο πρώτο και το μόνο αξιολογημένο-πιστοποιημένο προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεολογίας που προσφέρεται στην Κύπρο
 • Θα ταξιδέψουν στην Κύπρο, μια Ευρωπαϊκή χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα γνωρίσουν από κοντά τον πολιτισμό, την ιστορία και την κοινωνία της Κύπρου
 • Θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν και να γνωρίσουν το ιστορικό κέντρο της εντός των τειχών Λευκωσίας.
 • Θα εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, αν τα ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα.
 • Θα συνδεθούν με τη λειτουργική ζωή της Θ.Σ.Ε.Κ. και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ ως εισερχόμενος φοιτητής στη Θ.Σ.Ε.Κ.:

Αίτηση και έγκριση

 1. Οι ενδιαφερόμενοι εισερχόμενοι φοιτητές πρέπει να βεβαιωθούν ότι το Πανεπιστήμιο που φοιτούν έχει διιδρυματική συμφωνία με τη Θ.Σ.Ε.Κ.
 2. Να αποταθούν στο αρμόδιο Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου τους για να συμπληρώσουν τις σχετικές αιτήσεις για να αποσταλούν στο Γραφείο Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ.
 3. Το Γραφείο Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. θα εξετάσει την αίτησή τους και θα τους αποστείλει γραπτώς την απάντηση.

Στοιχεία που θα χρειαστούν για την αίτησή τους:

Name CHURCH OF CYPRUS THEOLOGY SCHOOL
Erasmus code CY NICOSIA34
Address 1-7 Isocratous street, 1016 Nicosia, CYPRUS
Contact person Dr Olga Solomontos – Kountouri Email erasmus@theo.ac.cy
Tel 22443061

Οι αιτήσεις και τα  έγγραφα τα οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εισερχόμενοι φοιτητές να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:

 1. Πλήρως συμπληρωμένο, δακτυλογραφημένο Έντυπο Αίτησης υπογεγραμμένο από τον εισερχόμενο φοιτητή
 2. Επίσημη Αναλυτική Βαθμολογία για όλα τα έτη σπουδών στο Πανεπιστήμιο του, μεταφρασμένη στα Αγγλικά (αν η επίσημη γλώσσα του Πανεπιστημίου δεν είναι η ελληνική)
 3. Αντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου που αφορούν τα στοιχεία ταυτότητας
 4. Αντίγραφα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή προσωπικής ασφάλειας υγείας
 5. Επίσημο πιστοποιητικό/αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική
 6. Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@theo.ac.cy πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι:

 • η 1η Ιουλίου για κινητικότητα στο χειμερινό εξάμηνο και
 • η 1η Δεκεμβρίου για κινητικότητα στο εαρινό εξάμηνο

Στη συνέχεια, να ταχυδρομηθούν τα πρωτότυπα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραφείο Erasmus,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Ισοκράτους 1-7,

1016, Λευκωσία,

Κύπρος

Τηλ. +357 22443061

Fax. +357 22443055

 

Γλωσσικές απαιτήσεις

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η ελληνική. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη βασική γνώση ελληνικής γλώσσας (επίπεδο Β1). Οι βασικές γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν και μέσω της πλατφόρμας OLS (Online Linguistic Support) που υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα Σπουδών «Θεολογία (4 Έτη/240 ECTS, Πτυχίο)»

Διαμονή

Οι εισερχόμενοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διαμείνουν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της φοιτητικής εστίας της Θ.Σ.Ε.Κ. που βρίσκονται κοντά στη Σχολή και είναι μέσα στην παλιά Λευκωσία. Περαιτέρω πληροφορίες για τη φοιτητική εστία της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Στέγασης:

Email: theohalls@theo.ac.cy

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 00357 22443057

Στήριξη εισερχόμενων φοιτητών από Θ.Σ.Ε.Κ.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. επιθυμεί να προσφέρει στους εισερχόμενους φοιτητές ένα φιλόξενο και φιλικό περιβάλλον διαβίωσης ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους με άνεση. Το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας θα τους προσφέρει όλα τα οφέλη και τις υπηρεσίες που προσφέρονται και στους φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ.. Επίσης, η Φοιτητική Ένωση θα τους δεχθεί ως μέλη, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και στους ομίλους.

Πριν την άφιξή τους στην Κύπρο θα λάβουν ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κινητικότητα σπουδών τους, τη διαμονή και την καθημερινή ζωή στην Κύπρο.

Η Θ.Σ.Ε.Κ. θα παρέχει στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus:

 1. την κάρτα φοιτητή
 2. την κάρτα βιβλιοθήκης
 3. κάρτα γυμναστηρίου
 4. πρόσβαση στο σύστημα Moodle
 5. προσωπικό email της Σχολής
 6. προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο
 7. γνωριμία με την περιοχή γύρω από τη Σχολή και γενικότερα με τη Λευκωσία
 8. εκδρομές εντός Κύπρου με σκοπό να γνωρίσουν καλύτερα το νησί (θρησκευτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά)
 9. την επιλογή να μείνουν στη φοιτητική εστία
Η πολιτική της Θ.Σ.Ε.Κ. για τη γλώσσα – εισερχόμενοι φοιτητές και προσωπικό

Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας στη Θ.Σ.Ε.Κ. είναι η ελληνική. Είναι απαραίτητο οι εισερχόμενοι φοιτητές να έχουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις σε αυτή τη γλώσσα (επίπεδο Ελληνομάθειας Β1). Το εισερχόμενο προσωπικό, ωστόσο, είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2, βάσει κανονισμών του προγράμματος Erasmus+. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για τη νεοελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα Online Linguistic Support (OLS).

Εκτός από τα διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, οι εισερχόμενοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ξένων γλωσσών που παρέχονται στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος της Θ.Σ.Ε.Κ. (Αγγλικά (ΘΕΟ.143, ΘΕΟ.144) ή Γαλλικά (ΘΕΟ.145, ΘΕΟ. 146). Επιπλέον, προσφέρονται στο πρώτο έτος ως υποχρεωτικό μάθημα τα Αρχαία Ελληνικά (ΘΕΟ.140, ΘΕΟ.141).

Η υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας είναι υπεύθυνη για την παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τις επιλογές εκμάθησης γλωσσών που μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους που καθορίζονται από το Σχέδιο Κινητικότητας. Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού της Θ.Σ.Ε.Κ. μπορούν να επικοινωνήσουν στα αγγλικά (ή/και στα γαλλικά) με τους εισερχόμενους φοιτητές και προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες για την Κύπρο

Για πληροφορίες σχετικά με την Κύπρο μπορείτε να διαβάσετε την ιστοσελίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ).

www.visitcyprus.com

Προθεσμία αιτήσεων

Για χειμερινό εξάμηνο: 1η Ιουλίου εκάστου έτους

Για εαρινό εξάμηνο: 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους

Γλωσσική Διαδικτυακή Προετοιμασία (Online Linguistic Support)

Για να βοηθήσει τους φοιτητές στην εκμάθηση της γλώσσας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει το Online Linguistic Support Tool για το οποίο δίνονται ειδικές άδειες για διαδικτυακή αξιολόγηση γλώσσας και παρακολούθηση μαθημάτων διαδικτυακά. Οι άδειες δίνονται από τα ίδια τα Πανεπιστήμια Ανώτερης Εκπαίδευσης στους φοιτητές που πρόκειται να στείλουν στο εξωτερικό.

Εδώ μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του OLS για περαιτέρω πληροφορίες.