Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Έρευνας

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Έρευνας

Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ. συμπεριλαμβάνονται δύο βιβλιοθήκες, δύο αίθουσες με υπολογιστές και εξειδικευμένο λογισμικό έρευνας, όπως και το «φορητό εργαστήριο» που περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές με εξειδικευμένο λογισμικό.

Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´

H Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ´ παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, την οποία ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β΄, Πρόεδρος του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής έθεσε στη διάθεση της Σχολής, αποτελεί την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Σχολής. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη συστεγάζονται η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, η σημαντικότατη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης με έτος ίδρυσης το 1933 και η Συλλογή του Ιδρύματος. Αυτές οι τρεις συλλογές αλληλοσυμπληρώνονται θεματικά. Επίσης, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχ. Μακαρίου Γ΄ έχουν κατά καιρούς μεταφερθεί οι βιβλιοθήκες του αείμνηστου Αρχ. Μακαρίου Γ΄ και του αείμνηστου Αρχ. Χρυσοστόμου Α΄, της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Κώστα Μ. Προυσή που αποτελείται κυρίως από Eλληνική και Kυπριακή λογοτεχνία, δωρεά της οικογένειάς του, του Aρχιμανδρίτη Ιππόλυτου Μιχαηλίδη και του αείμνηστου Γεώργιου Ιωαννίδη πρώην υπουργού και συνομιλητή για το Κυπριακό, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας και καταλογογράφησης και προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό. Η Βιβλιοθήκη διαφυλάσσει επίσης αριθμό αρχείων που βρίσκονται στο στάδιο μελέτης. Από αυτά έχει ήδη εκδοθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου το 2008 το Αρχείο του Ροδίωνος Γεωργιάδη.

ΕΚΤΑΣΗ

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ διαθέτει σήμερα συνολικά περίπου 80.000 τόμους βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων και θεωρείται μια από τις πλουσιότερες και επαρκέστερες ερευνητικές κυπριακές Βιβλιοθήκες στον τομέα της, εξακολουθεί δε να εμπλουτίζεται και να αποκτά σημαντικό υλικό στους θεματικούς τομείς στους οποίους είναι προσανατολισμένη. Η βιβλιοθήκη είναι πλούσια σε θέματα Πατρολογίας, Εκκλησιαστικής Ιστορίας και Θεολογίας. Διαθέτει πλήρεις σειρές του θεμελιώδους έργου της Ελληνικής και της Λατινικής Πατρολογίας (εκδόσεις του J.-P. Migne), της Patrologia Orientalis, των Sources chrétiennes, Corpus Christianorum Series Graeca κ.ά. καθώς και πλήρεις σειρές των περιοδικών Απόστολος Βαρνάβας, Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως, Εσπερία, Theological Studies κ.ά. Η Συλλογή της Αρχιεπισκοπής διαθέτει ακόμη πολλές παλαίτυπες εκδόσεις που σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της συντήρησης, αρκετές από τις οποίες αγόρασε ο αείμνηστος Αρχ. Μακάριος Γ’ από το εξωτερικό για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη επίσης παρέχει πρόσβαση στους/στις φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) που παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης έντυπου υλικού μέσω του συστήματος βιβλιοθήκης ΑΒΕΚΤ 5.6. Επίσης η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Κυπριακού Συλλογικού Καταλόγου Βιβλιοθηκών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο ερευνητικό κοινό και εξυπηρετεί ετησίως περίπου χίλιους πεντακόσιους μελετητές στους οποίους παρέχεται διευκόλυνση με περιορισμένο αριθμό φωτοτυπιών, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Τη βιβλιοθήκη υπηρετούν πέντε εξειδικευμένοι λειτουργοί. Συγκεκριμένα, η Διευθύντρια, δύο Καταλογογράφοι, μία Γραμματέας, και μία Βιβλιοθηκονόμος.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή για το κοινό Δευτέρα – Παρασκευή : 08.00 – 16.00, Σάββατο: 09.00 – 12.30.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος: http://www.makariosfoundation.org.cy/13.html

Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου, η δεύτερη βιβλιοθήκη που βρίσκεται εντός του χώρου της Θ.Σ.Ε.Κ., αποτελεί Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ανθρωπιστικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στις θεματικές ενότητες της διδακτικής ύλης των Τμημάτων της Σχολής, δηλαδή τη Θεολογία και την Ψυχολογία. Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη αλλά και ως χώρος μελέτης και έρευνας αρχείου. Το υλικό που περιέχει, οι υπηρεσίες που παρέχει, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας ακολουθούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Θ.Σ.Ε.Κ. Υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και στο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τις ανάγκες των φοιτητών/τριων. Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των φοιτητών/τριων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, του διοικητικού − βοηθητικού προσωπικού του Ιδρύματος, καθώς και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερόμενου. Υποστηρίζει επίσης, τα τρέχοντα και προβλεπόμενα εκπαιδευτικά (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τα προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών της Θ.Σ.Ε.Κ.. Αναλαμβάνει την ευθύνη για την οργάνωση και τη διαχείριση των πηγών που έχει στη διάθεσή της για την κάλυψη των παραπάνω προγραμμάτων. Προσφέρει την υποστήριξή της στο γενικότερο διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος.

ΕΚΤΑΣΗ

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θ.Σ.Ε.Κ. περιλαμβάνει περίπου 5,000 τίτλους έντυπου υποστηρικτικού υλικού (βιβλία και περιοδικές επιστημονικές εκδόσεις) και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέο υλικό. Ανάμεσα σε αυτό το υλικό είναι τα βιβλία που υποστηρίζουν τη φοίτηση στα δύο προγράμματα της Θ.Σ.Ε.Κ., οι εγκυρότερες κριτικές εκδόσεις εκκλησιαστικών κειμένων που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας στη Θεολογία και πλήθος διαδικτυακών άρθρων από επιστημονικά περιοδικά, που παρέχει την απαραίτητη πρόσβαση για την έρευνα στην Ψυχολογία. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού δύνανται να παραγγέλλουν επιπλέον συγγράμματα που κρίνονται απαραίτητα για την έρευνά τους και τα οποία δεν διατίθενται στις δύο προαναφερθείσες βιβλιοθήκες της Θ.Σ.Ε.Κ..

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου παρέχει επίσης πρόσβαση στους/στις φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό της Θ.Σ.Ε.Κ. σε ηλεκτρονικό κατάλογο (OPAC) που παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης έντυπου υλικού μέσω του συστήματος βιβλιοθήκης Koha Library Management system. Όσον αφορά την πρόσβαση σε επιστημονικές εκδόσεις, υπάρχει συγκεκριμένα πρόσβαση στο Thesaurus Linguae Grecae, ένα πρόγραμμα που παρέχει άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 12000 Ελληνικών Κειμένων και  3700 Ελλήνων συγγραφέων, χρονολογούμενα από τον Όμηρο έως το 1453 μ.Χ., στο ΒibleWorks, ένα λογισμικό Βιβλικών Σπουδών με στήριξη από online πλατφόρμα υλικού,  στις βάσεις δεδομένων ProQuest, Ebsco Host, PsycArticles και PsycInfo με πλούσιο υλικό σχετικό με τον τομέα της Ψυχολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών και σε διεθνείς βάσεις ανοιχτής πρόσβασης όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), το DOAJ (Directory of Open Access Journals), το DOAB (Directory of Open Access books), το ERIC (Education Resources Information Center) και τα EthOS, Google Scholar και OpernArchives.gr. Τέλος, η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του Κυπριακού Συλλογικού Καταλόγου Βιβλιοθηκών.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εντός του χώρου της βιβλιοθήκης υπάρχει χώρος γραφείου και καθισμάτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναγνωστήριο από έως και 8-10 φοιτητές. Υπάρχει επίσης ηλεκτρονικός υπολογιστής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο για πρόσβαση σε συνδρομητικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά περιοδικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θ.Σ.Ε.Κ. είναι στελεχωμένη με μία βιβλιοθηκονόμο που αποτελεί μόνιμο μέλος του διοικητικού προσωπικού.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη Σπουδαστηρίου της Θ.Σ.Ε.Κ.  λειτουργεί για το κοινό καθημερινά από 08.00 – 16:00

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ.:

https://library.theo.ac.cy/σχετικά-με-τη-βιβλιοθήκη

Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας στεγάζεται σε χώρο εντός της Θ.Σ.Ε.Κ. και  είναι εξοπλισμένο με υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο εξειδικευμένο λογισμικό έρευνας που περιλαμβάνει τα: E-Prime 2.0, SPSS, R, SR Research Experiment Builder, Python, Unity και Adobe Photoshop.

ΕΚΤΑΣΗ

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας έχει έκταση περίπου 20 τμ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας υπάρχει χώρος για 2-3 Η/Υ κατάλληλα εξοπλισμένους για σκοπούς έρευνας, και 2 ερευνητές.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Προς το παρόν το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας στελεχώνεται από τον συντονιστή, που είναι μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. της Θ.Σ.Ε.Κ. με διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία / Νευροψυχολογία. Στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων έρευνας ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα πρόσβαση μπορούν να έχουν επίσης όλοι οι φοιτητές της Θ.Σ.Ε.Κ. που διεξάγουν έρευνα υπό την επίβλεψη κάποιου μέλους Δ.Ε.Π. ή ερευνητές που συνεργάζονται με κάποιο μέλος Δ.Ε.Π., νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει την άδεια του συντονιστή του εργαστηρίου. Ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να εμπλακούν οι φοιτητές/τριες μπορεί να είναι μέρος της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας, αυτόνομου ερευνητικού προγράμματος, χρηματοδοτούμενης δράσης ή άλλης έρευνας για σκοπούς απόκτησης ερευνητικής εμπειρίας. Τέλος, σε περίπτωση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, το εργαστήριο αναμένεται να στελεχωθεί με επιπλέον υπαλλήλους, όπως διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ (8.00 – 18.00), αλλά και εκτός αυτών των ωρών μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή.

Φορητό Εργαστήριο

Η Σχολή διαθέτει τέσσερις (4) φορητούς υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της εντός της Σχολής, αλλά και από τα μέλη Δ.Ε.Π. και το συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό για σκοπούς έρευνας. Στους υπολογιστές υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό ανοιχτής πρόσβασης χρήσιμο για τον σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων (Python, R, Unity). Με αυτό τον τρόπο μπορούν οι υπολογιστές να χρησιμοποιηθούν από τους ερευνητές ως «φορητό εργαστήριο». Θα μπορούσαν για παράδειγμα να μεταφερθούν σε κάποιο χώρο (π.χ. σχολείο, νοσοκομείο, συνεδριακός χώρος) για συλλογή δεδομένων είτε διαδικτυακά (π.χ. συμπλήρωση διαδικτυακού ερωτηματολογίου) είτε για συλλογή δεδομένων όπως απαντήσεις σε ερωτηματολόγια, πειράματα στον Η/Υ, χρόνοι αντίδρασης κ.ο.κ. στο εξειδικευμένο λογισμικό τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το Φορητό Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους/τις φοιτητές/τριες και ερευνητές της Θ.Σ.Ε.Κ., όπως και το συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό. Χρέη συντονιστή εκτελεί μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. της Θ.Σ.Ε.Κ. με διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία / Νευροψυχολογία.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρήση των Η/Υ του Φορητού Εργαστηρίου μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή εντός ή εκτός του πλήρους ωραρίου της Θ.Σ.Ε.Κ. μετά από συνεννόηση με το συντονιστή.

Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η Αίθουσα Η/Υ βρίσκεται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων της Θ.Σ.Ε.Κ., στο ισόγειο πλησίον του Γραφείου Υποδοχής και παρέχει πρόσβαση των φοιτητών/τριων και ερευνητών στο διαδίκτυο, όπως επίσης και εξοπλισμό για την επεξεργασία και εκτύπωση εργασιών, συγγραμμάτων κλπ., για την εν γένει διευκόλυνση και στήριξη των φοιτητών/τριων στα μαθήματα και τις εργασίες τους αλλά και των ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες. Όσον αφορά την υποστήριξη έρευνας η Αίθουσα Η/Υ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους/τις φοιτητές/τριες και τους ερευνητές της Θ.Σ.Ε.Κ. για έρευνα βιβλιογραφίας, προετοιμασία ερευνητικών πρωτοκόλλων, ανάλυση αλλά και συλλογή δεδομένων (μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Ερευνών και Διεθνών Σχέσεων της Θ.Σ.Ε.Κ.) μέσω λήψης συμπεριφορικών μετρήσεων, διενέργειας συνεντεύξεων, χορήγησης ερωτηματολογίων κ.α.

ΕΚΤΑΣΗ

Η Αίθουσα Υπολογιστών έχει έκταση 24.60 τ.μ.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με οκτώ (8) ηλεκτρονικούς υπολογιστές κοινής χρήσης και ικανό αριθμό γραφείων και καρεκλών για χρήση από έως και 16-20 φοιτητές ή ερευνητές.  Στους υπολογιστές υπάρχει εγκατεστημένο λογισμικό ανοιχτής πρόσβασης χρήσιμο για το σχεδιασμό ερευνητικών πρωτοκόλλων, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων (Python, R, Unity).

ΑΡΙΘΜΟΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στην Αίθουσα Η/Υ έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι φοιτητές/τριες και ερευνητές της Θ.Σ.Ε.Κ. Χρέη συντονιστή εκτελεί μόνιμο μέλος ΔΕΠ της Θ.Σ.Ε.Κ. με διδακτορικό στην Πειραματική Ψυχολογία / Νευροψυχολογία.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αίθουσα Η/Υ είναι προσβάσιμη για ερευνητικούς σκοπούς καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της Θ.Σ.Ε.Κ. (8.00 – 18.00), αλλά και εκτός αυτών των ωρών μετά από συνεννόηση με τον συντονιστή.