Διάλεξη Δρος Μαρίας Παύλου στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν. Ιωαννίνων

Διάλεξη Δρος Μαρίας Παύλου στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν. Ιωαννίνων

Την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου η Δρ Μαρία Παύλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη ΘΣΕΚ, έδωσε διάλεξη στο Τμήμα Φιλολογίας (Κλάδος Κλασικής Φιλολογίας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα “Σκέψεις και Προβληματισμοί για τον Λόγο του Βασιλείου Καισαρείας Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ελληνικών ὠφελοῖντο λόγων“. Η διάλεξη πραγματεύτηκε διάφορα ζητήματα που παραμένουν ακόμη ανοικτά σε σχέση με τον συγκεκριμένο Λόγο, όπως, η χρονολόγησή του, οι αποδέκτες και ο σκοπός συγγραφής του, και επιχείρησε να προσεγγίσει το κείμενο σε συνάρτηση με την περίοδο κατά την οποία γράφεται. Ειλικρινείς ευχαριστίες στη Διευθύντρια του Κλάδου Κλασικής Φιλολογίας Καθ. Ελένη Γκαστή για την πρόσκληση αλλά και σε όλα τα μέλη του Κλάδου για τη θερμή φιλοξενία.