Δελτίο τύπου – Τελικό συνέδριο ερευνητικού έργου SEMELI