Β΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΑΕ

Β΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΑΕ

Β΄ Επιθεώρηση από τη ΔΑΑΕ του ΥΠΠ από τις Λειτουργούς κ. Χριστιάνα Νικολαΐδου και κ. Ανθή Αντωνιάδου.